WYDATKI

ANALIZA BUDŻETU GMINY TRAWNIKI

Analizy obrazują źródła oraz strukturę wydatków gminy Trawniki w wybranym okresie. Głównym celem analizy jest dostarczenie informacji o zachodzących w gminie procesach wydatkowania środków publicznych.