O GMINIE TRAWNIKI

WIELKOŚĆ I POŁOŻENIE

Leży w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, zajmuje 84,16 km2, co stanowi 17,95% powierzchni powiatu i liczy 8906 mieszkańców.

Położenie geograficzne to: 23001’E   51008’N, w strefie granicznej dwóch regionów pierwszego rzędu: Wyżyny Lubelskiej i Polesia Wołyńskiego u ujścia rzek Marianki i Giełczwi do Wieprza. Granica między tymi regionami przebiega w obszarze Gminy lewym zboczem doliny rzeki Wieprz. Północno- zachodnia część Gminy należy do Wyniosłości Giełczewskiej oraz do Równiny Łuszczowskiej, południowo-wschodnia natomiast, do Obniżenia Dorohuckiego.

Teren Gminy Trawniki graniczy od zachodu z gminą Piaski, od północy z gminą Milejów, od południa z gminami Fajsławice oraz Łopiennik Górny, a od wschodu z gminami Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze.

Północną część gminy zajmują tereny Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego z cennym florystycznym rezerwatem przyrody „Uroczysko Jezioro”, gdzie występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt ( m. in. żółw błotny).

Na terenie chronionym rzeka Wieprz przyjmuje wody z bocznych dopływów – lewobrzeżne: Giełczew i Stoki, oraz prawobrzeżne Białka, Mogielnica i Świnka. Rzeka Wieprz stanowi prawdziwe wyzwanie dla miłośników kajakarstwa. Wszystko to stanowi o doskonałych warunkach dla rozwoju turystyki wodnej i rekreacji.

HISTORIA

Gminę Trawniki tworzą miejscowości o historycznym tle. Należą do nich między innymi miejscowości Biskupice, Oleśniki, Siostrzytów i oczywiście Trawniki.

W Trawnikach – największej miejscowości gminnej – przed wielu laty nieopodal Wieprza usytuowany był dwór z okazałymi ogrodami, dziś po nim zostały jedynie odrestaurowane kordegarda i kapliczka.

Zabudowania po zespole dworsko-parkowym w Trawnikach należały do rodziny Michalskich herbu Łodzia. Do tych zabytków wiedzie piękna „Aleja kasztanowców”.

INFRASTRUKTURA

Istotną rolę w dostępie do terenów miejskich (w tym do miejsc pracy) odgrywa dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna do której należy międzynarodowa linia kolejowa, a także droga krajowa S12.

Część ludności gminy utrzymuje się z działalności rolniczej, rzemieślniczej lub usługowej.

W Trawnikach funkcjonuje Firma NICOLS POLAND Sp. z o.o., która jest istotnym ośrodkiem zatrudnienia dla części mieszkańców okolicznych miejscowości.

WARTO ZOBACZYĆ

Zabytki z naszych pozostałych miejscowości np. okazały późnobarokowy kościół parafialny p. w. św. Stanisława Biskupa w Biskupicach wybudowany w latach 1712-1717 wraz z plebanią w miejscu, gdzie były usytuowane dwa poprzednie kościoły, z których pierwszy ulokowany został w 1444 roku. Biskupice również w okresie 1450-1869 posiadały prawa miejskie. Kolejnym zabytkiem sakralnym jest kościół z końca XVIII wieku w Dorohuczy.

CELE ROZWOJOWE

Celem samorządu lokalnego jest rozwój gminy, poprawa warunków bytowych mieszkańców, dlatego też nieustannie realizowane są zadania inwestycyjne. Jednym z celów jakie gmina obrała przed laty to działania w kierunku ekologii, czystszej gleby, wody czy powietrza.

Gmina skutecznie aplikuje o środki zewnętrzne na projekty drogowe, termomodernizacyjne szkół i obiektów użyteczności publicznej, oświetlenie ledowe oraz odnawialne źródła energii czy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przez to staramy się o uzyskanie efektów ekologicznych i ekonomicznych dla Mieszkańców.

EDUKACJA I SPORT

Warte podkreślenia są także dobre warunki edukacyjne oraz do rozwijania sportu. Szkoły posiadają dobre zaplecze pracy, w tym łącznie 4 sale sportowe i 1 halę oraz dostęp do placów zabaw czy boisk przyszkolnych.

W gminie użytkowane są również ogólnodostępne boiska, w tym boisko wielofunkcyjne oraz 5 boisk do gry w piłkę nożną.

SYMBOLE

HERB GMINY TRAWNIKI
CHORĄGIEW GMINY TRAWNIKI
Grafika ozdobna
FLAGA GMINY TRAWNIKI
flaga gminy Trawniki
 • HERB GMINY TRAWNIKI

  Herb Gminy ustanowiony jest  w formie  tarczy tzw.  Hiszpańskiej  trójdzielnej:

  • w polu prawym górnym zielonym  litera „T”,  majuskulna,
  • w polu lewym górnym  błękitnym  złota  infuła  biskupia z dwoma “famones”,
  • w polu dolnym, czerwonym dwie skrzyżowane  szable polskie głowniami ku dołowi.

  Infuła biskupia złota. To znak odwołujący się do najstarszego poświadczonego właściciela, który był również zasadźcą miasta lokowanego.

  Litera „T” majuskulna. Idea heraldyki żywej wymaga uaktualnienia tradycji historycznej i znaku herbowego określającego miejscowość lub osobę.

  Dwie skrzyżowane szable głowniami do dołu. Symbol odwołujący się do wydarzenia historycznego o charakterze ogólnogminnym, ponad partykularnym. Odnoszą się one do czasów Powstania Styczniowego i działających na terenie dzisiejszej gminy oddziałów powstańczych.

 • CHORĄGIEW GMINY TRAWNIKI

  Chorągwią Gminy jest kwadratowy płat materiału barwy  srebrnej przymocowany do drzewca i obszyty złotą frędzlą. Pośrodku płata umieszczony jest  herb Gminy. Drzewce zakończone jest metalowym  orłem  w koronie.

 • FLAGA GMINY TRAWNIKI

  Flaga Gminy określa barwy herbu. Flaga Gminy ukazuje barwy herbu Gminy w następującym układzie: dwa wręby, złoty i srebrny, splecione w węzeł dzielą pola flagi na cztery kliny – górny błękitny, dolny zielony, boczne czerwone

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Grafika ozdobna
1

Trawniki

2

Dorohucza

3

Biskupice

4

Oleśniki

5

Siostrzytów

6

Pełczyn

7

Ewopole

8

Trawniki – Kolonia

9

Majdan Siostrzytowski

10

Bonów

11

Struża – Kolonia

12

Struża