****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Aktualności

 

Z ogromną przyjemnością informuję, że przy Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach oraz przy Szkole Podstawowej w Siostrzytowie zostaną wybudowane boiska wielofunkcyjne. 11 maja br. podpisałem w imieniu Gminy Trawniki umowę w tej sprawie.

Koszt realizacji boiska w Biskupicach wyniesie 535 960,20 zł plus ewentualne prace dodatkowe.

Koszt realizacji boiska w Siostrzytowie wyniesie 674 079,36 zł plus ewentualne prace dodatkowe.

W wyniku postępowania przetargowego Wykonawcą została Firma AK Sport z Okuniewa.

Zgodnie z umową oba boiska mają zostać zrealizowane do października 2022 roku.

Boiska w Biskupicach i w Siostrzytowie będą się składały z:

 • boiska o nawierzchni z trawy naturalnej –800 m²
 • poliuretanowego boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki – 420 m²
 • bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej - 402,11m²
 • skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej
 • piłkochwytów, monitoringu wizyjnego, dojść chodnikowych, stojaków na rowery itp.
 • dodatkowo w Siostrzytowie powstanie ogrodzenie [panelowe o długości 327 mb.

Dziękuję za wsparcie w tej sprawie Radzie Gminy Trawniki, która jednogłośnie przyjęła w uchwale budżetowej na 2022 rok te zadania do realizacji.

Od początku obecnej kadencji jednym z wielu wyznaczonych celów było  pozyskanie środków i realizacja wielofunkcyjnych boisk przy szkołach w Biskupicach i w Siostrzytowie, mających służyć nie tylko dzieciom i młodzieży ale i osobom dorosłym. Podobne boisko wielofunkcyjne powstało w Trawnikach w 2019 roku dzięki współpracy Gminy ze stowarzyszeniem OSP Trawniki. Również w 2020 udało się zwiększyć dostępność do tego typu aktywności poprzez poprawę boiska przyszkolnego w Dorohuczy czy też modernizację boiska sportowego w Oleśnikach (wspólnie z LKS Oleśnia).

Wnioski o pozyskanie środków na budowę boisk w Biskupicach i Siostrzytowie składane były w  latach 2019, 2020 oraz 2021 - jednak bez efektu. Obecnie uda się osiągnąć wyznaczony cel w znacznej mierze dzięki środkom z funduszu przeciwdziałania COVID, które zostaną wykorzystane w ramach profilaktyki COVID ale także zwalczania następstw, czyli krótko mówiąc do wzmacniania lub odbudowy kondycji fizycznej.

            Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

 

 

1.jpg

2.jpg
 
Plan boiska Biskupice
 
 
3._plan_boiska_Biskupice.jpg
 
Teren przyszłego boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach
 
4.jpg
 
 
Plan boiska w Siostrzytowie
 
5._plan_boiska_w_Siostrzytowie.jpg
 
Teren przyszłego boiska wielofunkcyjnego w Siostrzytowie
 
 
6._Teren_przyszłego_boiska_wielofunkcyjnego_w_Siostrzytowie1.jpg

Obraz1.jpg

W dniu 11 maja 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące planowanego przebiegu linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw. Spotkanie organizowała Firma Egis Poland Sp. z o.o. w składzie konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA realizująca na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu "Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”. Spotkanie rozpoczął Wójt Pan Damian Daniel Baj, który powitał zgromadzonych gości oraz przedstawił stanowisko Gminy Trawniki dotyczące przebiegu projektowanej linii kolejowej oraz omówił w skrócie przebieg dotychczasowych konsultacji.

 

elektrosmieci.jpg

 

Urząd Gminy Trawniki uprzejmie przypomina, że

 • 19 maja br w miejscowościach: Biskupice, Bonów, Dorohucza, Siostrzytów, Struża Kol. Struża, Pełczyn
 • 20 maja br. w miejscowościach: Ewopole, Oleśniki, Trawniki kol., Trawniki

będą odbierane elektroodpady, czyli kompletny sprzęt elektroniczny lub elektryczny. Zepsute lub zużyte elektroodpady należy wystawiać tak jak odpady komunalne.

Przypominamy, że elektroodpady muszą być KOMPLETNE np. zużyta/zepsuta lodówka, pralka, odkurzacz lub inny elektroodpad muszą mieć kompresor, silnik, bęben itd. - inaczej nie jest to elektroodpad i Firma nie odbierze takiego odpadu.

ceeb_w_pigulce_ulotka_a5.jpg

170fee282e4c4b409b85fb911ba8915a-0001.jpg

170fee282e4c4b409b85fb911ba8915a-0002.jpg

eco_traw.jpg

Ekotraw sp. z o.o. informuje o wyłączeniu wody w dniu 12.05.2022 od godz. 10:00 do 15:00 w miejscowości Trawniki, Trawniki Kolonia. Spowodowane jest to, trwającą akcją wymiany zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej. W związku ze zmieniającą się pogodą i możliwością wystąpienia nieprzewidzianych awarii

Za utrudnienia przepraszamy

Termomodernizacja budynku

Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach została zakończona.

 

Pomimo znaczących trudności termomodernizacja GOK w Trawnikach została zrealizowana.

Projekt pn. "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Poniesione wydatki ogółem na wykonanie termomodernizacji  wyniosły 1.156.388,97 zł,  w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 708.641,07 zł, natomiast pozostałe środki to wkład własny Gminy Trawniki.

 

Główny zakres zrealizowanych prac:

 • kompleksowe izolacja i docieplenie fundamentów, docieplenie ścian,
 • docieplenie dachów (9 dachów) wraz z położeniem nowych warstw pokryciowych i orynnowaniem,
 • kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (okna 5 szybowe)
 • remont kotłowni, wymiana kotła na 5 generacji na pellet wraz z oprzyrządowaniem
 • wykonanie schodów, podjazdu, balustrad, opasek,

Dziękuję wielu osobom zaangażowanym, w tym zwłaszcza:

Panu Piotrowi Wójcikowi - kierownikowi referatu rozwoju gospodarczego Urzędu, za dużą dbałość i pilnowanie na każdym etapie jakości wykonywanych prac oraz stały dozór od strony inwestora (Gminy);   

Pani Julicie Tarnogórskiej-Burak - dyrektorowi GOK w Trawnikach, za pomoc oraz dużo starań i pracy wraz z Zespołem pracowników GOK-u przy działaniach wewnątrz budynku.

Obecnie przy budynku GOK przygotowywana jest dokumentacja na wykonanie kostki wokół budynku, placu przed GOK oraz realizacji ogrodzenia. Będziemy czynić starania aby teren wokół GOK wraz ze swerkiem był naszą wizytówką.

  Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

front_GOK_po_modernizacji2.jpg

front_przed_modernizacją1.jpg


tył_GOK_po_modernizacji3.jpg

tył_GOK_przed_modernizacją4.jpg

od_skwerka_po_modernizacji5.jpg

od_skwerka_przed_modernizacją6.jpg

bok_od_drogi_po_modernizacji7.jpg

bok_od_drogi_przed_modernzacją8.jpg

kotłownia_GOK_po_modernizacji1.jpg

kotłownia_GOK_przed_modernizacją2.jpg

Ekotraw sp. z o.o. informuje o możliwych wyłączeniach wody w dniach 09-10.05.2022 spowodowanych trwającą akcją wymiany zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej. W związku ze zmieniającą się pogodą i możliwości wystąpienia nieprzewidzianych awarii, przedstawiony poniżej harmonogram może ulec zmianom, o czym będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej ww.ekotraw.pl oraz na Facebooku.

HARMONOGRAM możliwych wyłączeń wody:

Poniedziałek 09.05.2022 od godz. 08:00 do 15:00 w miejscowości Siostrzytów

Wtorek 10.05.2022 od godz. 08:00 do 15:00 w miejscowości Pełczyn, Dorohucza i Ewopole

Za utrudnienia przepraszamy

kon_kolej.jpg

inwes_.jpg

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30