****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Informacje dla przewoźnika

Wymagane dokumenty :

1. wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trawniki 

2. proponowany rozkład jazdy.

3. wykaz obsługiwanych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trawniki ze wskazaniem ich nazw i liczby zatrzymań na tych przystankach wynikającą z rozkładu jazdy, oddzielnie dla dnia roboczego, soboty i dni świątecznych. 

4. wykaz pojazdów, którymi operator lub przewoźnik planuje wykonywać przewozy.

Opłaty:

Nie dotyczy.


Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy , pokój nr 9, I piętro


Termin i sposób załatwienia sprawy :

ustawowy czas realizacji – 30 dni (przeciętnie kilka dni).


Tryb odwoławczy:

brak.


Jednostka odpowiedzialna:

Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 13, Tel 81-5857037.


Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Wniosek o zawarcie umowy

Wykaz przystanków

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30