DOCHODY

ANALIZA BUDŻETU GMINY TRAWNIKI

Analizy obrazują źródła oraz strukturę dochodów gminy za określony czas.

Głównym celem analizy jest dostarczenie informacji o zachodzących w gminie procesach gromadzenia środków publicznych.