Zgodnie z zasadą konkurencyjności Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zaprasza do składania ofert na małą infrastrukturę rekreacyjną w Trawnikach, Siostrzytowie oraz w Jaszczowie realizowaną w ramach projektu współpracy „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania oferty upływa z dniem 24 maja 2018 o godz. 12.00

 

Szczegóły zapytań ofertowych w załączonym linku: http://dolinagielczwi.org/zapytanie-ofertowe-dgrozturkaj12018/