Aktualności
Herb element ozdobny

 

 

 

 

W związku z potencjalnie niebezpieczną sytuacją epidemiczną  w Gminie, uprzejmie informujemy:

 wystąpiła konieczność kwarantanny uczniów i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Oleśnikach. Szkoła w Oleśnikach przeszła na nauczanie zdalne do dnia 30 października br.

 w pozostałych szkołach Gminy, poza dotychczasowymi środkami bezpieczeństwa jak dezynfekcja rąk, dezynfekcja wykładzin, wprowadzamy całkowity zakaz wchodzenia rodziców, opiekunów na teren szkół, jak również mierzenie temperatury na wejściu.
Na najbliższe 2 tygodnie podczas weekendów we wszystkich szkołach pomieszczenia wspólne (wejścia, korytarze, szatnie) będą sterylizowane (ozonowane).

 w związku z nieobecnością lub kwarantanną części pracowników Urzędu Gminy, co najmniej do 31 października br. ponownie ograniczamy wejścia osób do Urzędu – interesanci będą wpuszczani pojedynczo, w reżimie sanitarnym oraz po zdalnym zmierzeniu temperatury. Obsługa będzie realizowana na parterze budynku.

 w Ośrodku Zdrowia w Trawnikach kwarantannie zostało poddanych 2 lekarzy.
W związku z tym mogą wystąpić jeszcze większe utrudnienia w dostępie do teleporad lub świadczeń stacjonarnych niż dotychczas.
W przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o zakażeniu, należy kontaktować się telefonicznie ze służbą zdrowia. Lekarze, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, mają zadanie określać stopień zagrożenia i stanu zdrowia, zależnie od sytuacji kierować na badanie, decydować o izolacji lub izolacji w warunkach domowych, kierować do leczenia w szpitalu lub zlecić przyjazd karetki do pacjenta.

 otrzymaliśmy informację od Firmy UNI-MED świadczącej porady specjalistyczne zakupione przez Gminę na rzecz Mieszkańców, że na chwilę obecną z przyczyn zagrożenia Firma odstępuje na czas nieokreślony od udzielania porad specjalistycznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Trawnikach. Decyzja o wznowieniu porad nastąpi gdy poprawi się sytuacja epidemiczna.

 co najmniej do 31 października (sobota 24.10 oraz sobota 31.10) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dorohuczy będzie nieczynny. Zamknięcie PSZOK może zostać przedłużone zależnie od sytuacji.

 

Herb element ozdobny

 

 

 

 

 

 

Strefa czerwona:

 • obowiązują limity dotyczące liczby osób, które znajdują się w obiektach handlowych: w sklepach o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, w sklepach powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2. Klienci są też zobligowani do noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
 • zakaz organizacji kongresów i targów;
 • lokale gastronomiczne mogą być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Obowiązują limity: co drugi zajęty stolik, chyba że są one oddzielone przegrodami;
 • od 19 października br. zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7 m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 10 osób;
 • w szkołach wyższych i ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Wspólne zasady dla obu stref

W strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej w odniesieniu do:

 • działalności hotelowej, z wyłączeniem klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Baseny, centra fitness oraz siłownie są dostępne tylko dla gości przebywających w hotelu co najmniej 1 dobę hotelową.
 • ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich dostępnych miejsc;
 • kin, w których można udostępnić widzom co drugie miejsce na widowni, ale nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc.
 • wydarzeń i zajęć sportowych, które mogą być organizowane bez udziału publiczności.
 • zawieszenia działalności aquaparków, basenów oraz centrów i klubów fitness. Wyjątek stanowią baseny, siłownie, kluby i centra fitness działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą adresowaną do pacjentów oraz w obiektach przeznaczonych do sportu wyczynowego, a także dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole. 
 • prowadzenia działalności kulturalnej i rozrywkowej w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia co czwartego miejsca na widowni w rzędach naprzemiennych, ale przy obłożeniu nie większym niż 25 proc. wszystkich dostępnych miejsc. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni albo,kiedy impreza odbywa się na powietrzu, uczestnicy muszą zachować 1,5 metra odstępu między sobą oraz zasłaniać usta i nos.

Zasady bezpieczeństwa

W strefie czerwonej wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Natomiast w strefie żółtej należy tego nakazu przestrzegać w:

 • środkach publicznego transportu zbiorowego;
 • miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 metra;
 • zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
 • obiektach handlowych lub usługowych;
 • trakcie uczestnictwa w kulcie religijnym w kościołach i na cmentarzach, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny. 

Materiały

Szczegółowe informacje

Herb element ozdobny

 

 

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość mająca na celu podziękowanie wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom administracji i obsługi przedszkoli i szkół za miniony, jakże trudny rok.

Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie wysiłki włożone w edukację, wychowanie i opiekę w roku szkolnym 2019/2020, w tym jakże trudne, nowe dla nas wszystkich – Samorządu, Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów - wyzwania i działanie w czasie nauki zdalnej, która była wdrażana w tak gwałtownym procesie.

Wójt Gminy Trawniki Damian Daniel Baj wręczył symboliczne podziękowania dla Dyrektorów szkół, jak również na ręce P. Piotra Nabita Informatyka szkolnego jako jednego z wielu osób zaangażowanych bezpośrednio we wdrażanie tych gwałtownych zmian związanych z nauką zdalną.

Wójt w przemówieniu gorąco podziękował wszystkim obecnym i emerytowanym Pracownikom Oświaty, jednocześnie prosząc Dyrektorów o przekazanie podziękowań i życzeń bezpośrednio Pracownikom podległych placówek. Gorąco dziękujemy za Wasz wkład pracy w kształtowanie społeczeństwa Naszej Gminy. Każdy z Mieszkańców, obecnie lub w przeszłości jest lub był poddany procesowi nauczania i wychowania przez Nauczycieli i Wychowawców.

DZIĘKUJEMY WAM!!!
Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…