Aktualności
Herb element ozdobny

 

 

Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 10 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

 

Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.

 

Szczepienie w domu dla konkretnych pacjentów

Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący.

Punty wyjazdowe uzupełniły sieć punktów populacyjnych, które mają zespoły mobilne, gotowe do szczepienia pacjentów w miejscu zamieszkania. Punkty wyjazdowe nie będą zatem zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, a wspierać ich pracę.

 

Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie przygotowany jest transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne.

 

Sprawdź, jak skorzystać z organizowanego przez gminy specjalnego transportu na szczepienia  

 

Pacjent potrzebuje szczepienia w domu? Powinien skontaktować się ze swoim POZ

 

Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.

Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989.

Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeśli pacjent lub jego opiekun skontaktują się z punktem wyjazdowym, ten skieruje takiego pacjenta lub opiekuna w pierwszej kolejności do POZ / pielęgniarki opieki długoterminowej, ponieważ to właśnie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

 

Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku

 1. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).
 2. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.
 3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.
 4. Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
 5. Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.
 6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.
 7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

Procedura szczepienia wyjazdowego jest więc zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu.

 

 

​ABC szczepień wyjazdowych

 • Zespół mobilny populacyjnego punktu szczepień – ma go stacjonarny punkt szczepień. Zespół szczepi pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia wymagają szczepienia w domu. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
 • Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień (tzw. pacjent leżący). Jest wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień. Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
 • Transport do punktu szczepień – to specjalny transport, organizowany przez samorządy lokalne. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.
Herb element ozdobny

 

 

 

 

W związku z faktem, że z powodu zarówno skomplikowanych procedur przetargowych jak i sytuacji pandemicznej, przedłużeniu uległy prace nad wyłonieniem Wykonawców instalacji OZE, przedstawiamy bieżącą informację w tym zakresie.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, niewielka część instalacji miała być zrealizowana jeszcze w 2020 roku. Niestety wszystkie procesy uległy wydłużeniu i instalacje OZE będą realizowane w 2021 roku.

 

Dotyczy kotłów na pellet

Informujemy, że po długich procedurach przetargowych wyłoniony został Wykonawca do montażu 88 kotłów na pellet (50 kotłów 15 kW, 27 kotłów 20 kW, 11 kotłów o mocy 25 kW). Umowa za kwotę 1.282.500 zł została podpisana z Firmą Semper Power Sp. z o.o., ul. Główna 5, Krupski Młyn.

Udział finansowy brutto Mieszkańców, zależnie od mocy kotłów, wynosi:

w przypadku kotłów 15 kW – 6.500 zł

w przypadku kotłów 20 kW – 6.900 zł

w przypadku kotłów 25 kW – 7.300 zł

Umowy z Mieszkańcami zostały już podpisane.  Zgodnie z umowami, Mieszkańcy mają wpłacić swój ustalony udział finansowy do końca lutego 2021 roku. Instalacje kotłów już trwają, montowane są kotły Zębiec model AGAT. Wykonawca instaluje kotły po potwierdzeniu przez Urząd Gminy, że Mieszkaniec uregulował  już płatność za swój udział w projekcie. Wstępnie planowane zakończenie montaży wszystkich kotłów wraz z osprzętem to maj/czerwiec bieżącego roku.

 

UWAGA: każdy Mieszkaniec , który wpłaca swój udział finansowy, otrzymuje z Gminy fakturę VAT, którą będzie można odliczyć w rozliczeniu PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Oznacza to, że większość Mieszkańców otrzyma jeszcze 17% zwrot od wpłaconej kwoty - na przykład gdy wpłaci 6.500 zł za kocioł 15 kW, to dodatkowo dostanie zwrot podatku w kwocie 1.105 zł, czyli faktyczny koszt instalacji kotła na pellet wyniesie dla Mieszkańca (o ile będzie miał prawo do zwrotu) 5.395 zł.

Każdy Mieszkaniec otrzymuje pomocniczą broszurę informacyjną na ten temat.

 

Dotyczy kolektorów słonecznych oraz fotowoltaiki

W obecnej chwili trwa procedura wyłaniania Wykonawców instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych. Przed złożeniem ofert do Gminy wpłynęło mnóstwo pytań potencjalnych wykonawców o szczegóły instalacji. W dniu 10 lutego br. nastąpiło otwarcie ofert. Trzy Firmy złożyły ofertę na wykonanie montaży kolektorów słonecznych, siedem Firm złożyło ofertę na  montaż instalacji fotowoltaicznych.

Obecnie co najmniej przez marzec będą trwały działania sprawdzające oraz możliwe ewentualne protesty firm. Jeśli wszystkie procedury zostaną zachowane i nie będzie komplikacji, to umowy pomiędzy Gminą a Wykonawcami zostaną podpisane około końca marca lub w kwietniu. Następnie rozpoczną się montaże u Mieszkańców.

Pomimo, że procedury nie zostały jeszcze zakończone, mamy dobre informacje dla Mieszkańców. Oferowane ceny za montaże instalacji są niższe i tym samym możliwe będzie zmniejszenie udziałów finansowych Mieszkańców.

Mieszkańcy byli informowani pisemnie o planowanym udziale:

za instalację solarną 2 panelową udział Mieszkańca miał wynieść 3.700 złbędzie 3.200 zł

za instalację solarną 3 panelową udział Mieszkańca miał wynieść 4.200 zł – będzie 3.700 zł

za fotowoltaikę 2,68 kW udział Mieszkańca miał wynieść 6.500 zł – będzie 5.500 zł

za fotowoltaikę 3,35 kW udział Mieszkańca miał wynieść 7000 zł będzie 6.000 zł

 

W najbliższym czasie zakwalifikowani do udziału w projekcie Mieszkańcy będą zapraszani do Urzędu w celu podpisania umów organizacyjno-finansowych, w których będą podane szczegóły organizacyjne oraz warunki płatności. Płatność będzie w II ratach. I rata będzie płatna w terminie 30 dni od podpisania umowy i wyniesie około 30% ustalonej kwoty, II rata będzie do zapłacenia w terminie do 14 maja 2021 roku.

Wykonawcy będą realizowali montaże instalacji po pierwsze po sprawdzeniu czy jest taka możliwość oraz po drugie  po potwierdzeniu przez Urząd Gminy, że Mieszkaniec uregulował  już płatność za swój udział w projekcie.

 

O ile nie nastąpią nieprzewidziane okoliczności 146 kolektorów słonecznych oraz 225 fotowoltaik  zostaną zrealizowane do końca listopada br.

Być może wystąpi możliwość montażu dodatkowych fotowoltaik, lecz czy to nastąpi zależy od instytucji finansującej i uzyskania zgód na wykorzystanie środków z oszczędności przetargowych . Na obecną chwilę na listach rezerwowych zapisanych jest około 70 dodatkowych chętnych Mieszkańców – na listach rezerwowych obowiązuje kolejka według daty zapisania się.

 

UWAGA: każdy Mieszkaniec, który wpłaci swój ustalony udział finansowy, otrzyma z Gminy fakturę VAT, którą będzie można odliczyć w rozliczeniu PIT w 2022 roku za rok 2021 w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Oznacza to, że większość Mieszkańców otrzyma jeszcze 17% zwrot od wpłaconej kwoty - na przykład gdy wpłaci 3.700 zł za 2 panelowy kolektor słoneczny,  to dodatkowo dostanie z Urzędu Skarbowego zwrot podatku w kwocie 629 zł, czyli faktyczny koszt instalacji kolektora  wyniesie dla Mieszkańca (o ile będzie miał prawo do zwrotu) 3.071 zł. Każdy Mieszkaniec otrzyma  pomocniczą broszurę informacyjną na ten temat.

Herb element ozdobny

Nabór na rachmistrzów spisowych w Gminie Trawniki w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Nabór trwa od 1 lutego do 16 lutego 2021 roku.

Szczegółowe informację oraz Formularz Zgłoszenie na rachmistrza spisowego w Gminie Trawniki znajdą Państwo na naszym Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021"

 

Herb element ozdobny

 

Wójt Gminy Trawniki informuje, że prowadzony jest ciągły nabór wniosków na bezpłatne usuwanie płyt azbestowo – cementowych. W 2021 roku przeznaczymy na ten cel kwotę około 15.000 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prac demontażu azbestowych płyt z dachów,
 • odbiór odpadów w postaci płyt azbestowo-cementowych zmagazynowanych
  już na posesjach po rozbiórkach dachów w latach poprzednich,
 • transport tych płyt jako odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Po wyborze wykonawcy na obecny rok planujemy, że prace te będą wykonywane w okresie od kwietnia do października 2021 roku.

W pierwszej kolejności zabrane zostaną odpady azbestowe, na które już zostały złożone wnioski w poprzednim okresie.

Zapraszamy Państwa do składania wniosków na usuwanie odpadów azbestowych zlokalizowanych lub zalegających na posesji. Te nowe zgłoszenia, w miarę możliwości finansowych, również będziemy się starali realizować.

Równolegle z działaniami Gminy Trawniki podobny nabór na bezpłatne usuwanie pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych prowadzi Urząd Marszałkowski – informacje o rozpoczęciu V naboru zgłoszeń na usuwanie azbestu zamieściliśmy również na stronie internetowej Gminy Trawniki.

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać u pracowników Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Trawniki pokój nr 13, 14 tel. (81) 5856741, 5857037.

Zapraszamy do składania wniosków.

Herb element ozdobny

 

Urząd Marszałkowski rozpoczyna V nabór zgłoszeń na usuwanie azbestu.

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem Urzędu Gminy Trawniki !

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

Herb element ozdobny

Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że na Giełdowym Rynku Rolnym utworzonym w ramach projektu „Platforma Żywnościowa”, prowadzonym przez Towarową Giełdą Energii S.A. w Warszawie, został wprowadzony do obrotu kolejny produkt tj. kukurydza w klasie jakościowej A. Obrót tego produktu będzie prowadzony, podobnie jak pszenicą i żytem, w formule rynku kasowego w ramach dwóch równolegle działających systemów tj. w systemie kursu jednolitego i w systemie aukcyjnym.

Jednocześnie informuję, że trwają prace nad wprowadzeniem kolejnych produktów rolno-spożywczych do obrotu giełdowego: rzepak i koncentrat soku jabłkowego, a także nad uruchomieniem rynku terminowego dla towarów rolnych, na którym przedmiotem obrotu będą kontrakty terminowe umożliwiające zawieranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości.

Ponadto, uprzejmie informuję, że Towarowa Giełda Energii S.A. podjęła decyzję o zwolnieniu magazynów działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych (SMA) z następujących opłat:

 • od wniosku o autoryzację magazynu zbożowego,
 • za przeprowadzenie dodatkowej kontroli autoryzacyjnej,
 • rocznych za uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych .

Zwolnienia te będą obowiązywały do 31 grudnia 2021 r.

„Platforma Żywnościowa” to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane w odpowiedzi na postulaty oraz konsultacje z przedstawicielami sektora rolno-spożywczego. Jednym z głównych elementów niezbędnym dla funkcjonowania nowej formy handlu jest stworzenie systemu magazynów autoryzowanych. Stworzono dwa odrębne podsystemy funkcjonowania magazynów autoryzowanych tj. magazyny świadczące odpłatnie usługi przyjmowania i przechowywania zbóż właścicielom (producentom, handlowcom), którzy decydują o sprzedaży produktów na giełdzie oraz magazyny nieświadczące usług odpłatnego przechowywania, w których właściciele magazynów mogą oferować do sprzedaży na giełdzie własne produkty (np. duzi producenci, grupy producentów, spółdzielnie rolników, handlowcy).

Proponowana forma handlu stanowi także możliwość rozszerzenia dotychczasowej działalności gospodarczej w postaci nowego kanału handlu lub odpłatnego świadczenia usług przechowywania zbóż. Więcej informacji o Giełdowym rynku rolnym znajduje się na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A. pod adresem https://tge.pl/rtrs.

Herb element ozdobny

 

 

 

 

››› DROGI GMINNE ‹‹‹

Urząd Gminy Trawniki informuje, iż zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 r. realizuje EKOTRAW Sp. z o.o. Struża-Kolonia 39, 21-044 Trawniki.

KONTAKT:

Telefon stacjonarny EKOTRAW Sp. z o.o.: 81 58 59 029

Telefon komórkowy EKOTRAW Sp. z o.o.: 601 657 671

Telefon stacjonarny Urząd Gminy Trawniki: 81 58 57 037

Odśnieżanie dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach będzie odbywać się sukcesywnie, zgodnie ze stopniem pilności, w pierwszej kolejności główne drogi gminne najbardziej uczęszczane.

 

››› DROGI POWIATOWE ‹‹‹

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Trawniki w sezonie 2020/2021 r.

KONTAKT:

Telefon stacjonarny Starostwo – zgłoszenia od godz. 700 do 1500: 81 468 70 86

Telefon komórkowy Starostwo – zgłoszenia od godz. 1500 do 700: 533 011 000

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych miejscowościach będzie odbywać
się sukcesywnie, zgodnie z stopniem pilności. Zimowe utrzymanie obejmuje następujące drogi:

Droga powiatowa z Biskupic do Trawnik.

Droga powiatowa z Bonowa przez Siostrzytów, Pełczyn, Trawniki, Oleśniki do granicy
z Gminą Łopiennik Górny (Kol. Dobryniów).

Droga powiatowa przez Ewopole.

Droga powiatowa przez Dorohuczę do granicy z Gminą Milejów.

Droga powiatowa z Oleśnik do Woli Idzikowskiej.

Droga powiatowa z Oleśnik do Wólki Kańskiej.

Droga powiatowa z Biskupic w stronę Boniewa (w terenie zabudowanym).

 

››› DROGI WOJEWÓDZKIE ‹‹‹

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Trawniki w sezonie 2020/2021r.
jest koordynowane przez Obwód Drogowy w Krzczonowie. Zimowe utrzymanie obejmuje następujące drogi:

Droga wojewódzka relacji Łęczna – Biskupice

Droga wojewódzka z Dorohuczy przez Trawniki do Fajsławic.

KONTAKT:

Pan Czesław Pop kierownik Obwód Drogowy w Krzczonowie:

Telefon stacjonarny: 81 566 40 56

Telefon komórkowy: 661 300 053; 601 676 005

 

››› DROGI KRAJOWE ‹‹‹

Zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Gminy Trawniki w sezonie 2020/2021r.
jest koordynowane przez Obwód Drogowy w Piaskach. Zimowe utrzymanie na terenie naszej Gminy obejmuje drogę Lublin – Chełm.

KONTAKT:

Telefon stacjonarny Obwód Drogowy w Piaskach: 81 582 11 35

Całodobowy telefon Punktu Informacji Drogowej (PID): 81 532 85 82

Herb element ozdobny

 

 

KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRAWNIKI

KTÓRZY UKOŃCZYLI 70 LAT (szczepienia COVID)

 

W związku z decyzjami Rządu, Urząd Gminy Trawniki informuje o możliwości rejestrowania się osób powyżej 70 roku życia w celu szczepienia na COVID. 

KTO  I  KIEDY  MOŻE  SIĘ  REJESTROWAĆ:

 • od 15 stycznia 2021 r.osoby, które skończyły 80 lat
 • od 22 stycznia 2021 r.osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób (czyli dla osób, które skończyły 70 lat) mają rozpocząć się od 25 stycznia 2021 roku  w Ośrodku Zdrowia  w Biskupicach oraz w Ośrodku Zdrowia w Trawnikach.

 

JAK  MOŻNA  SIĘ  ZAREJESTROWAĆ:

Są 3 możliwości zapisywania się na szczepienie:

1) poprzez rejestrację elektroniczną dostępną na: gov.pl(UWAGA: należy posiadać Profil Zaufany)

 

2) poprzez całodobową i bezpłatną infolinię – 989. 
Rejestracji może dokonać sama osoba zainteresowana lub też zapisu może dokonać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób osoby bliskie mogą zarejestrować swoich dziadków lub rodziców.

 

3) Zapisać się można również bezpośrednio poprzez kontakt z Ośrodkiem Zdrowia:

Ośrodek Zdrowia w Biskupicach, tel. 81 585 90 26, tel. 730 555 027

Ośrodek Zdrowia w Trawnikach, tel. 81 585 60 10, tel. 81 585 60 20

 

 

MOŻLIWOŚĆ  TRANSPORTU  NA  SZCZEPIENIA

Dla osób, które będą miały trudności w samodzielnym dotarciu na ustalony termin szczepienia (czyli osób, którym nie może udzielić pomocy w dowozie najbliższa rodzina) transport zorganizuje Gmina. Jeżeli taka konieczność transportu wystąpi i jest już ustalony dokładny termin i godzina szczepienia, należy zadzwonić z odpowiednim wyprzedzeniem do Urzędu Gminy w Trawnikach w tej sprawie na numer telefonu: 81 58 57 036 w godzinach:

poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:30 do 15:30.

Herb element ozdobny

 

Aktualizacja z dnia 18.01.2021 r. : 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30