Szkolenia i konsultacji dla potencjalnych Wnioskodawców w związku z ogłoszonymi naborami LGD "Dolina Giełczwi"