Dnia 23 stycznia 2017 roku Wójt Gminy Trawniki podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr RPLU.04.01.00-06-0094/16 pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do budowy systemów fotowoltaicznych i biomasy w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Trawniki”


 

Dnia 23 stycznia 2017 roku Wójt Gminy Trawniki podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr RPLU.04.01.00-06-0094/16 pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do budowy systemów fotowoltaicznych i biomasy w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Trawniki” złożonego w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową wynosi 2 517 335,25 zł , natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 726 021,91 zł. Projekt swoim zakresem obejmuje realizację w III i IV kwartale 2017 roku paneli fotowoltaicznych w ilości 122 szt. i pieców na biomasę
w ilości 21 szt. .

Bliższe szczegóły, w tym terminy realizacji i udziały finansowe zainteresowanych Mieszkańców będą wiadome dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na realizację projektu. Wszystkie szczegółowe informacje będą przekazywane bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom, jak również na stronie internetowej Urzędu.