Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze-podinspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach - link