Gmina

 

Herb Gminy ustanowiony jest  w formie  tarczy tzw.  Hiszpańskiej  trójdzielnej:  w polu prawym górnym zielonym  litera „T”,  majuskulna, w polu lewym górnym  błękitnym  złota  infuła  biskupia z dwoma  famones , w polu dolnym  czerwonym dwie skrzyżowane  szable polskie głowniami ku dołowi.

Infuła biskupia złota. To znak odwołujący się do najstarszego poświadczonego właściciela, który był również zasadźcą miasta lokowanego.

Litera „T” maju skulna. Idea heraldyki żywej wymaga uaktualnienia tradycji historycznej i znaku herbowego określającego miejscowość lub osobę.

Dwie skrzyżowane szable głowniami do dołu. Symbol odwołujący się do wydarzenia historycznego o charakterze ogólno gminnym, ponad partykularnym. Odnoszą się one do czasów Powstania Styczniowego i działających na terenie dzisiejszej gminy oddziałów powstańczych.

Chorągwią Gminy
jest kwadratowy płat materiału barwy  srebrnej przymocowany do drzewca i obszyty złotą frędzlą. Pośrodku płata umieszczony jest  herb Gminy. Drzewce zakończone jest metalowym  orłem  w koronie.

Barwy Gminy określa  jej flaga. Flaga Gminy ukazuje barwy herbu Gminy w następującym  układzie: dwa wręby, złoty i srebrny, splecione w węzeł dzielą pola  flagi na cztery  kliny – górny błękitny, dolny zielony, boczne czerwone.

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30