Aktualności
Herb element ozdobny

Z ogromną radością informujemy o uzyskaniu przez Gminę Trawniki dużych środków finansowych, z których skorzystają Wszyscy Mieszkańcy naszej Gminy!!!

 

 

W dniu 25 października br. w Urzędzie Marszałkowskim podpisaliśmy umowę na dofinansowanie z Unii Europejskiej do wymiany wszystkich lamp oświetleniowych na terenie całej Gminy – na terenie wszystkich 11 miejscowości!!!

  obecnie mamy 610 świecących przestarzałych lamp oświetleniowych sodowych, a nawet po części rtęciowych. Nie mamy możliwości sterowania tym oświetleniem.

 projekt jaki napisaliśmy i na który uzyskaliśmy dofinansowanie, to wymiana łącznie 740 lamp (czyli o 130 więcej niż mamy teraz) w technologii LED wraz z modernizacją 47 szaf sterowniczych umożliwiających zdalne sterowanie.

 szacunkowa wartość projektu to 1.681.169 zł, w tym  uzyskamy do 1.161.000  zł dofinansowania,  a dodamy około 500 tys. zł naszych środków. Jednak wkład Gminy zwróci się maksymalnie po 3 latach użytkowania, ponieważ zredukujemy ilość zapotrzebowania na energię o 60-70%.

Inwestycja będzie zrealizowana w 2021 roku i po jej realizacji całkowicie zmieni się jakość oświetlenia w Gminie Trawniki. Dodatkowo, już poza tym projektem, z własnych środków w kilku punktach gminy zrealizujemy dodatkowe oświetlenie – na przykład zamierzamy rozświetlić tak niebezpieczne i użytkowane przez wielu Mieszkańców skrzyżowanie w Pełczynie.

Innym bardzo ważnym dla mnie i z pewnością dla wielu z Mieszkańców efektem, jest efekt ekologiczny. Wymieniając oświetlenie zmniejszymy roczną emisję gazów cieplarnianych o 700 ton, a łącznie z instalacjami fotowoltaiki, solarami i kotłami, zrobimy ogromny krok w kierunku GMINY EKOLOGICZNEJ.

Bardzo, ale to bardzo cieszę się z pozyskanych środków na ten projekt, ponieważ poprawi się komfort i bezpieczeństwo, a także zmniejszymy stałe koszty używania oświetlenia.

 

Z poważaniem

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

 

Herb element ozdobny

 

Dokonaliśmy odbiorów wszystkich prac. Postała na nowo ukształtowana płyta boiska, bramki, piłkochwyty, ogrodzenie, wiaty dla kibiców i zawodników, chodniki i dojścia. Większość środków została pozyskana w wyniku współpracy Gminy Trawniki, LKS-u Oleśnia z Lokalną Grupą Działania „Dolina Giełczwi” oraz dzięki  akceptacji projektu przez Urząd Marszałkowski. Koszt przebudowy łącznie z pracami dodatkowymi wyniósł około 440 tys. zł, przy uzyskanym dofinansowaniu na ten cel w kwocie 300 tys. zł

Dziękuję wyżej wymienionym instytucjom i osobom zaangażowanym w realizację projektu. Szczególnie dziękuję za życzliwość i wsparcie merytoryczne P. Agnieszce Rudawskiej – Dyrektor LGD „Dolina Giełczwi”.

Za duże zaangażowanie Działaczom LKS Oleśnia P. Karolowi Marek i P. Piotrowi Wypychowi oraz Sołectwu Oleśniki za początkową decyzję o przeznaczeniu środków na wykonanie projektu przebudowy boiska.

Firmie wykonawczej „Chojnaccy Sp. z o.o. z Wrocławia za profesjonalne wykonanie prac.

Dziękuję Radzie Gminy Trawniki za zrozumienie szansy na pozyskanie środków na ten cel i przeznaczenie wymaganego wkładu do projektu z budżetu Gminy.

Bardzo duże podziękowania składam P. Piotrowi Wójcikowi – kierownikowi Referatu Rozwoju UG Trawniki (na co dzień Mieszkańcowi Oleśnik ;-) za ogromne zaangażowanie w kontaktach z Wykonawcą i ustalaniu trudnych czasem bieżących kwestii.

Dziękuję P. Mirosławowi Dołęga – kierownikowi Referatu Finansowego UG Trawniki za pomoc Stowarzyszeniu LKS Oleśnia w rozliczaniu projektu.

Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych prac.

Życzę Ludowemu Klubowi Sportowemu Oleśnia jak również dzieciom  i młodzieży Szkoły Podstawowej w Oleśnikach, którzy będą korzystali z tego obiektu, by stale pogłębiali swoje umiejętności sportowe i osiągali w tej dziedzinie sukcesy!!!

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…