UG Trawniki

Urząd Gminy Trawniki


Formularz generujacy blankiet wpłaty gotówkowej za odpady komunalne

Za pomocą wydrukowanego blankietu można osobiście opłacić należność na poczcie lub w bankuTytułem / Należy wpisać: "Opłata za odpady komunalne" oraz adres posesji:

Suma do zapłaty wynikająca z zawiadomienia o wysokości opłaty (Kwotę groszy proszę wpisywać po kropce !!) :

Nazwa zleceniodawcy / Imię i nazwisko osoby wpłacającej:

Adres zleceniodawcy / Adres osoby wpłacającej:

arkadiuszherec@trawniki.pl