****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Deklaracja dostępności

Aktualności

Ogłoszenia

Gmina

Urząd Gminy

Rada Gminy Trawniki

Kontakt

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Odpady komunalne

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Aktualności
Herb element ozdobny

 

Poprawa jakości życia Seniorów to jeden z priorytetów naszych działań, dlatego z ogromną przyjemnością mogę już przekazać Państwu informację, że w imieniu Gminy Trawniki, w dniu 22 kwietnia 2021 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, podpisałem umowę  na kwotę 1 009 213,98 zł na realizację projektu Klub Seniora w Gminie Trawniki. Realizatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach natomiast partnerem Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi.

Bardzo gorąco dziękuję Dyrektor GOK w Trawnikach - Pani Julicie Tarnogórskiej-Burak oraz Sekretarzowi Gminy - Panu Dariuszowi Kołodziejczykowi za podjęte działania w celu pozyskania projektu i środków na utworzenie i funkcjonowanie Klubu.

W ramach projektu na okres ponad 2 lat zostanie utworzony Klub Seniora przy GOK w Trawnikach. W ramach funkcjonowania Klubu będą realizowane  zajęcia kulturalne, sportowe, edukacyjne, kulinarne, wokalne, florystyczne, komputerowe, szachowe itp. Grupie 42 „Seniorów” udzielana będzie również pomoc psychologiczna i prawna, świadczone będą także usługi asystenckie. Funkcjonowanie Klubu Seniora pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju nowych umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów współczesnego świata.

W ramach projektu zrealizowane zostanie także sprawy materialne jak remont części pomieszczeń GOK, zakupione zostanie wyposażenie, meble, urządzenia AGD, sprzęt elektroniczny itp.

Co bardzo ważne, wymienione zakupy, remonty oraz realizacja różnorodnych zajęć i działań na rzecz Seniorów nie obciążą budżetu Gminy Trawniki. Koszty będą pokrywane praktycznie w całości w ramach pozyskanych na ten cel środków Unii Europejskiej. 

 

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

Herb element ozdobny

 

 

Zespół Szkół w Trawnikach zaprasza

Więcej informacji na stronie Zespołu Szkół w Trawnikach

 

Herb element ozdobny

 

 

 

 

Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

znajdą Państwo w zakładce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

Herb element ozdobny


Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Herb element ozdobny

Herb element ozdobny

Herb element ozdobny

 

Szanowni Państwo,

Od lutego 2020 r. Gmina Trawniki uczestniczy w projekcie grantowym pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt ma na celu przeprowadzenie konsultacji społecznych związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki.

 Konsultacjom poddane będą trzy obszary:

  • teren przed dworcem PKP w Trawnikach,
  • teren między Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trawnikach, a Urzędem Gminy Trawniki wraz z obszarem naprzeciwko,
  • park w okolicy remizy i szkoły podstawowej w Siostrzytowie.

Konsultacje prowadzone będą przy użyciu kilku różnych technik. Poza internetowym badaniem ankietowym, planujemy zorganizowanie punktu konsultacyjnego. Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli zapoznać się z materiałami informacyjnymi, złożyć swoje opinie i uwagi, przedyskutować z kompetentnymi osobami interesujące ich kwestie związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Następnie zebrane od Państwa opinie zostaną przeanalizowane z urbanistami podczas spotkania zespołu roboczego.

Szczegółowo o przebiegu konsultacji będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej, a także plakatów i ulotek, które poza źródłem internetowym, pobrać będzie można u sołtysów i w miejscowych sklepach.

Konsultacje są procesem otwartym, w którym uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani. Do udziału zapraszamy w szczególności mieszkańców miejscowości zlokalizowanych najbliżej terenu objętego planowaną zmianą planu, a więc: Trawnik i Siostrzytowa.

Przystępując do pierwszej techniki konsultacyjnej zachęcamy Państwa do uzupełnienia anonimowej ankiety internetowej.

Prosimy o przesyłanie Państwa opinii i sugestii do końca maja 2021 r.

LINK DO ANKIETY

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach! 

Herb element ozdobny

KOMUNIKAT

W związku z coraz liczniej pojawiającymi się zakażeniami  KORONAWIRUSEM   

uprzejmie prosi się mieszkańców
o ograniczenie  wizyt w Urzędzie Gminy Trawniki
i w instytucjach publicznych znajdujących się na terenie gminy do niezbędnego minimum.

Prosimy o kontaktowanie się i załatwianie spraw drogą elektroniczną i telefoniczną poprzez:

  • ePUAP:/h3c9ttj84i/skrytka
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefon do kancelarii urzędu: (81) 58 56 018
  • telefon do Punktu Obsługi Klienta (81) 58 57 292

pozostałe numery kontaktowe dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Trawniki.

 

Stacjonarnie będą nadal załatwiane najważniejsze,
pilne sprawy.

Przy drzwiach wejściowych do budynku urzędu  znajduje się skrzynka  podawcza w celu wrzucenia do niej korespondencji, można także skorzystać z dzwonka (domofonu)  umieszczonego przy drzwiach,  wówczas pracownik Punktu Obsługi Klienta pokieruje sposobem załatwienia spraw.

____________________________________________

W przypadku podejrzenia zakażenia należy dzwonić pod numer
 Infolinii NFZ 800 190 590,  można także skorzystać z portalu: www.gov.pl/koronawirus

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30