****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Aktualności

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Komunikacja zbiorowa

Odpady komunalne

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Kontakt

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Aktualności

APEL
Rady Gminy Trawniki
do Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 838 na odcinku Trawniki - Fajsławice

Rada Gminy Trawniki zwraca się z apelem do Zarządu Województwa Lubelskiego o podjęcie działań w sprawie przebudowy tragicznego stanu sześciokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 838 na odcinku pomiędzy miejscowością gminną Trawniki a miejscowością gminną Fajsławice.

Droga wojewódzka nr 838 służy części mieszkańców Województwa Lubelskiego jako ważny szlak komunikacyjny wydatnie skracający drogę od strony Włodawy i okolic w kierunku Zamościa. Droga ta jako skrót łączy drogi krajowe nr 12 i 17, a w przypadku zdarzeń komunikacyjnych stanowi także alternatywny objazd tymi drogami dla transportu ciężkiego i osobowego. Planowana budowa drogi ekspresowej S12 (z węzłem Dorohucza łączącym się z drogą wojewódzką nr 838) jak również planowana w ramach Centralnego Portu Lotniczego budowa linii kolejowej nr 54 relacji Trawniki – Krasnystaw wzmocni funkcje użytkowe przedmiotowego odcinka drogi. Obecnie umiarkowany ruch, w dużej mierze powodowany znanym wielu użytkownikom tragicznym stanem drogi - po wybudowaniu węzła S12, budowie węzła przesiadkowego CPK, a zwłaszcza po poprawie stanu nawierzchni - ulegnie zwielokrotnieniu.

Droga wojewódzka nr 838, poza wymienionym znaczeniem komunikacyjnym i gospodarczym dla części mieszkańców województwa, ma ogromne znaczenie  dla mieszkańców gminy Trawniki i mieszkańców gminy Fajsławice.

Dla mieszkańców sąsiedniej gminy Fajsławice jest to najkrótsze połączenie  w kierunku Włodawy czy Chełma, jak też w kierunku rekreacyjnej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Wielu mieszkańców gminy Fajsławice dojeżdża do lokalnie ważnego zakładu pracy w Trawnikach „NICOLS”, lub też odstawia swoje  plony do elewatora zbożowego w Trawnikach. Na początkowej części odcinka od strony drogi nr 17, ze względu na brak chodnika, znaczna część mieszkańców Fajsławic (w tym uczniowie szkoły podstawowej)  poruszają się po jezdni  lub po rozjeżdżonym poboczu.

Z kolei dla mieszkańców gminy Trawniki przedmiotowy sześciokilometrowy odcinek ma wręcz fundamentalne, podstawowe znaczenie. Poza znaczeniem komunikacyjnym połączenia z drogą krajową nr 17 i nr 12, przedmiotowy odcinek drogi nr 838 przez 1,7 km przebiega przez ścisłe centrum i gęstą zabudowę największej miejscowości gminnej Trawniki, która (wraz z Kol. Trawniki) liczy ponad 3,5 tys. mieszkańców.

Obraz2.gif

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że w gminie Trawniki rozpoczął się montaż instalacji fotowoltaicznych.

Listy osób, które podpisały umowy z gminą i uregulowały płatności zostały przekazane Wykonawcy. Pracownicy firmy SANITO wraz z podwykonawcami: Solar Systems oraz Master System, skontaktują się z Państwem w celu ustalenia terminów montażu instalacji OZE.

Jednocześnie przypominamy, że dla osób, które podpisały umowy na kotły, solary oraz fotowoltaikę i wpłaciły już pieniądze na konto Gminy, czekają w Urzędzie Gminy gotowe do odbioru faktury, które będzie można odliczyć w 2022 roku w rozliczeniu PIT za rok 2021.

Przedmiotem inwestycji jest zamówienie realizowane w ramach projektu „Wsparcie dla klimatu
w Gminie Trawniki I, III – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.”
współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

 Zdjęcie przedstawiające dostawę instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Trawniki.

Obraz1.jpg

 

Obraz3.jpg

 

 

 

W związku z zakończeniem wyłaniania najkorzystniejszej ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych podajemy do wiadomości harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok. Harmonogram na rok 2022 zostanie podany do publicznej wiadomości w okresie późniejszym.

 Pobierz harmonogram

harmongram_2021_XXIXII.jpg

242567417_278106194141939_3330875725632847288_n.jpg

Obraz2.gif

 

W dniu 17 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Trawniki miało miejsce spotkanie informacyjno-konsultacyjne  dotyczące Budowy linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw, zorganizowane przez Centralny Port Komunikacyjny. Udział w potkaniu wzięli pracownicy Urzędu Gminy Trawniki, Przedstawiciele CPK oraz firmy Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa) - wykonawcy dokumentacji projektowej Budowy linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw.

Wykonawca przedstawił warianty przebiegu linii kolejowej przez teren Gminy Trawniki. Zaproponowane na poprzednim spotkaniu konsultacyjnym trasy przebiegu linii kolejowych zostały częściowo uwzględnione w propozycjach projektowych, co oznacza, że zapewniają dostęp do kolei mieszkańców miejscowości Oleśniki. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Gminy wskazali aby przebieg trasy był jak najmniej inwazyjny dla mieszkańców. Ponownie został przedstawiony zdecydowany sprzeciw wobec propozycji przebiegu tras przez zabudowany obszar miejscowości Trawniki i Oleśniki.

Ostateczna trasa linii kolejowej nr 54 zostanie wybrana po przeprowadzeniu przez wykonawcę projektu spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy.

zapisy_na_warsztaty_FB.png

 

 

 unnamed.png

 

plakat_cvovid_.jpg

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Moje przedszkole w Gminie Trawniki” W ZAKRESIE NABORU NA NOWO TWORZONE MIEJSCA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, W TYM TWORZONYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

infomracje spis 06.09.2021

W nocy z 02.09.2021r (czwartek) na 03.09.2021r, (piątek)

w miejscowościach: Trawniki,  Oleśniki

w godzinach od  24:00 do 04:00

może wystąpić przerwa w dostawie wody.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac konserwatorskich na ujęciu wody.

Jeżeli prace będą postępowały bez nieprzewidzianych zakłóceń, przerwa w dostawie wody może być krótsza.

Za utrudnienia przepraszamy.

Intesywane opady w Wojewodztwie lubelskim od godz. 07:30 dnia 29.08.2021 (niedziela) do godz. 07:30 dnia 30.08.2021 (poniedziałek) Zjawisko/stopień zagrożenia Kryteria Intensywne opady deszczu/1 (wszystkie powiaty) Intensywne opady deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm w czasie do 24 godzin.

 mapa_.jpg

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30