Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Aktualności

Plakat zawiera informację na temat możliwości zakupu komputera dla dzieci z rodzin rolników.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy znajdziesz na stronie:

Strona www ze szczegółami

Herb element ozdobny

Urząd Gminy Trawniki uprzejmie informuje, że od dnia 5 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dorohuczy otwarty  jest w soboty w godz. od 800 do 1400 z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania PSZOK w Dorohuczy

Herb element ozdobny

Z ogromną radością informujemy o uzyskaniu przez Gminę Trawniki dużych środków finansowych, z których skorzystają Wszyscy Mieszkańcy naszej Gminy!!!

 

 

W dniu 25 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu pt. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki" w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt dotyczy wymiany wszystkich lamp oświetleniowych na terenie całej Gminy – na terenie wszystkich 11 miejscowości!!!

 obecnie mamy 610 świecących przestarzałych lamp oświetleniowych sodowych, a nawet po części rtęciowych. Nie mamy możliwości sterowania tym oświetleniem.

 projekt jaki napisaliśmy i na który uzyskaliśmy dofinansowanie, to wymiana łącznie 740 lamp (czyli o 130 więcej niż mamy teraz) w technologii LED wraz z modernizacją 47 szaf sterowniczych umożliwiających zdalne sterowanie.

 szacunkowa wartość projektu to 1.681.169 zł, w tym  uzyskamy do 1.161.000  zł dofinansowania,  a dodamy około 500 tys. zł naszych środków. Jednak wkład Gminy zwróci się maksymalnie po 3 latach użytkowania, ponieważ zredukujemy ilość zapotrzebowania na energię o 60-70%.

Inwestycja będzie zrealizowana w 2021 roku i po jej realizacji całkowicie zmieni się jakość oświetlenia w Gminie Trawniki. Dodatkowo, już poza tym projektem, z własnych środków w kilku punktach gminy zrealizujemy dodatkowe oświetlenie – na przykład zamierzamy rozświetlić tak niebezpieczne i użytkowane przez wielu Mieszkańców skrzyżowanie w Pełczynie.

Innym bardzo ważnym dla mnie i z pewnością dla wielu z Mieszkańców efektem, jest efekt ekologiczny. Wymieniając oświetlenie zmniejszymy roczną emisję gazów cieplarnianych o 700 ton, a łącznie z instalacjami fotowoltaiki, solarami i kotłami, zrobimy ogromny krok w kierunku GMINY EKOLOGICZNEJ.

Bardzo, ale to bardzo cieszę się z pozyskanych środków na ten projekt, ponieważ poprawi się komfort i bezpieczeństwo, a także zmniejszymy stałe koszty używania oświetlenia.

 

Z poważaniem

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

 

Herb element ozdobny

 

Dokonaliśmy odbiorów wszystkich prac. Postała na nowo ukształtowana płyta boiska, bramki, piłkochwyty, ogrodzenie, wiaty dla kibiców i zawodników, chodniki i dojścia. Większość środków została pozyskana w wyniku współpracy Gminy Trawniki, LKS-u Oleśnia z Lokalną Grupą Działania „Dolina Giełczwi” oraz dzięki  akceptacji projektu przez Urząd Marszałkowski. Koszt przebudowy łącznie z pracami dodatkowymi wyniósł około 440 tys. zł, przy uzyskanym dofinansowaniu na ten cel w kwocie 300 tys. zł

Dziękuję wyżej wymienionym instytucjom i osobom zaangażowanym w realizację projektu. Szczególnie dziękuję za życzliwość i wsparcie merytoryczne P. Agnieszce Rudawskiej – Dyrektor LGD „Dolina Giełczwi”.

Za duże zaangażowanie Działaczom LKS Oleśnia P. Karolowi Marek i P. Piotrowi Wypychowi oraz Sołectwu Oleśniki za początkową decyzję o przeznaczeniu środków na wykonanie projektu przebudowy boiska.

Firmie wykonawczej „Chojnaccy Sp. z o.o. z Wrocławia za profesjonalne wykonanie prac.

Dziękuję Radzie Gminy Trawniki za zrozumienie szansy na pozyskanie środków na ten cel i przeznaczenie wymaganego wkładu do projektu z budżetu Gminy.

Bardzo duże podziękowania składam P. Piotrowi Wójcikowi – kierownikowi Referatu Rozwoju UG Trawniki (na co dzień Mieszkańcowi Oleśnik ;-) za ogromne zaangażowanie w kontaktach z Wykonawcą i ustalaniu trudnych czasem bieżących kwestii.

Dziękuję P. Mirosławowi Dołęga – kierownikowi Referatu Finansowego UG Trawniki za pomoc Stowarzyszeniu LKS Oleśnia w rozliczaniu projektu.

Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych prac.

Życzę Ludowemu Klubowi Sportowemu Oleśnia jak również dzieciom  i młodzieży Szkoły Podstawowej w Oleśnikach, którzy będą korzystali z tego obiektu, by stale pogłębiali swoje umiejętności sportowe i osiągali w tej dziedzinie sukcesy!!!

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

 

 

Herb element ozdobny

 

Logo element ozdobny

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w województwie. Dlatego też prosi, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

1) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,

2) SMS-em na numer 571 506 060 ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie Urzędu Statystycznego
w Lublinie:
https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/numer-telefonu-i-e-mail-do-urzedu-statystycznego-w-lublinie-spis-rolny-2020-,180,1.html

 

Można również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w Trawnikach:

1) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,

2) telefonicznie na numer (81) 58 56 018, (81) 58 56 033 , podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu.

Gminne Biuro Spisowe przekaże go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.

 

 

Herb element ozdobny
Powszechny Spis Rolny 2020 - ściąga dla rolnika (jakie dane warto wcześniej przygotować, aby spis przebiegł sprawnie i zajął mniej czasu)

Ściągawka dla rolnika w formacie pdf.

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30