Aktualności

Trawniki, 16-03-2020 r.

KOMUNIKAT 2

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY TRAWNIKI

I OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRAWNIKACH

ODWOŁANIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY OŚRODKÓW ZDROWIA

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SPÓŁKI EKOTRAW

 

Od 16 marca br. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia zagrożenia epidemicznego, zaostrzeniu ulega dostęp do budynków Urzędu Gminy Trawniki oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach.

Osoby będą wpuszczane do Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej jedynie w bardzo ważnych nie cierpiących zwłoki sprawach, po uprzednim dopytaniu przez pracownika jaki jest cel wizyty.

Ma to oczywiście związek z sytuacją epidemiczną oraz troską o bezpieczeństwo mieszkańców, w tym także pracowników instytucji i ich rodzin, a także ma związek z nieobecnością części pracowników.

Odpowiednie ogłoszenia o zasadach dostępu i kontaktu zostały zamieszczone na stronach www.trawniki.pl oraz www.opstrawniki.pl

Zgodnie z nakazami Ministerstwa Zdrowia zmianie ulega także praca Ośrodków Zdrowia, które obecnie działają głównie poprzez kontakt telefoniczny i teleporady.
Zgodnie z przepisami jakikolwiek Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem
nie może udawać się po poradę do przychodni ogólnej czy zwykłego szpitala. Procedury nakazują skontaktowanie się takiej osoby na stosowną infolinię tel +48 222 500 115

Kontakt Ośrodek Zdrowia w Trawnikach – 81 5856010, 81 5856020

Kontakt Ośrodek Zdrowia w Biskupicach - 815859026

Zmianie ulega również działanie Sołtysów, którzy również muszą ograniczyć bezpośredni kontakt z Mieszkańcami. Dlatego prosimy w najbliższych tygodniach o wpłacanie podatków czy też opłat za śmieci na konta Urzędu.

UWAGA: w przypadku niewielkich opóźnień w opłaceniu podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne za I kwartał w terminie do 15 marca br. nie zostaną naliczone odsetki. Numery kont podane są na stronie Urzędu, na nakazach płatniczych, na informacji o wysokości opłaty śmieciowej oraz w niedawno przekazanym informatorze gminnym.

W związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dania 12 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz 423), informujemy, że tracą ważność wszystkie wezwania Wójta Gminy Trawniki do stawienia się osób do kwalifikacji wojskowej w okresie od 31 marca do 02 kwietnia br.

Zmianie ulega również praca Spółki gminnej EKOTRAW. Nieczynna będzie kasa. Aby nie zalegać w opłatach, proszę dzwonić i podawać stan licznika na nr 81 58 59 029

Awaria wodociąg – 607 055 729, 695 864 246,

Awaria kanalizacja – 607 055 729, 603 401 647

Ponownie apelujemy o załatwianie spraw telefonicznie, mailowo lub przez EPUAP:

KONTAKTY - URZĄD GMINY TRAWNIKI:

telefon do kancelarii urzędu: (81) 58 56 018

ePUAP:/h3c9ttj84i/skrytka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakty na poszczególne stanowiska:

http://trawniki.pl/index.php/urzd-gminy/pracownicy-i-telefony (podane są także w gazetowym wydaniu informatora gminnego).

KONTAKTY – OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRAWNIKACH:


 - telefonicznie: tel/81 582-11-87 lub 81 585-60-47; pracownicy socjalni: 517-820-890, 517-820-478; asystent rodziny: 507-393-070.
-  za pomocą e-mail:
- świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- pomoc społeczna:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- asystent rodziny:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- księgowość:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- kierownik:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
drogą elektroniczną (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP – Profil Zaufany, bankowości elektronicznej) można składać wnioski na: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku gdy w kwarantannie będą osoby starsze, którym nie ma kto z rodziny robić zakupów podstawowych środków do życia, schemat działania będzie następujący: Jeśli SANEPID wyznaczy takie osoby do kwarantanny, to przekaże listę takich osób w kwarantannie do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek w porozumieniu z Urzędem Gminy, Policją zorganizuje poprzez pracowników, OSP, WOT, dostawę podstawowych zakupów do tych osób z zachowaniem bezpieczeństwa. Podstawowym jednak działaniem wobec osób starszych, które powinny ograniczyć kontakt z innymi osobami, jest pomoc rodzin lub sąsiadów, z zachowaniem podstawowych środków ostrożności – mycie rąk, pozostawianie zakupów w bezpiecznej odległości.

Powyższe działania są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

KOMUNIKAT

W związku z coraz liczniej pojawiającymi się zakażeniami KORONAWIRUSEM

uprzejmie prosi się mieszkańców
o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Trawniki
i w instytucjach publicznych znajdujących się na terenie gminy do niezbędnego minimum.

Prosimy o kontaktowanie się i załatwianie spraw drogą elektroniczną i telefoniczną:

pozostałe numery kontaktowe dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Trawniki.

Ponadto zaleca się ograniczenie kontaktów z innymi osobami do minimum oraz stosowanie się do innych zakazów, np. nie uczestniczenia w większych zgromadzeniach.

W przypadku podejrzenia zakażenia należy dzwonić pod numer Infolinii NFZ 800 190 590

Informacje dostępne są na stronie: www.gov.pl/koronawirus


Trawniki, 11.03.2020 r.

KOMUNIKAT KORONAWIRUS

W związku z dynamiczną sytuacją i podjętymi na szczeblu rządowym decyzjami, informuję, że szkoły w Gminie Trawniki będą w dniach 12-13 marca (czwartek, piątek) pracowały w systemie awaryjnym - to jest nie będzie zajęć lekcyjnych, jednak dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, dla których Rodzic nie zdąży zapewnić opieki, będzie sprawowana opieka nauczycieli. W związku z niewiadomą co do ilości dzieci, nie będą w tych dniach czynne stołówki ani świadczone wyżywienie.

Od 16 marca do 25 marca zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej praca przedszkoli i szkół zostaje zawieszona i dzieci nie będą uczęszczały do tych placówek. Ministerstwo apeluje jednocześnie, aby w czasie gdy nie będzie zajęć lekcyjnych dopilnować by dzieci, młodzież nie organizowała w tym czasie masowych spotkań, zabaw itp.

Ograniczeniu podlega również praca Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach, gdzie odwołane zostaną zbiorowe zajęcia dla dzieci. Praca bibliotek również ulegnie ograniczeniu.

Jednocześnie informuję, że przyjęta przez Sejm specjalna specustawa wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni na opiekę nad dziećmi do lat 8. Nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. Wystarczy oświadczenie, które znajduje się na stronie ministerstwa Zdrowia (druk ZUS Z-15 A). Zasiłek opiekuńczy należy się zarówno mamie jak i tacie. Będzie wypłacany jednak tylko jednej osobie i będzie wypłacany z budżetu państwa. Takie oświadczenia będzie można przedkładać swoim pracodawcom gdy nie będzie możliwości świadczyć osobiście opieki nad dzieckiem do 8 roku życia.

Jednocześnie, pomimo, że ustawowo zakazane zostały jedynie imprezy masowe, które z definicji ustawowej oznaczają duże zgromadzenia ludzi, bardzo proszę o analizę dotyczącą organizacji własnych prywatnych imprez okolicznościowych – o rezygnację, ograniczenie zakresu lub przesunięcie w czasie.

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

Informacja

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamia, że na terenie Gminy Trawniki prowadzone będą roboty geologiczne dla sporządzenia dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrologicznej określającej warunki hydrologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięcia mogącym negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w ramach koncepcji programowej dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku: Piaski (koniec obwodnicy) – Dorohusk z wyłączeniem obwodnicy Chełma”, część 1- odcinek nr 1: Piaski (koniec obwodnicy) – Dorohucza (węzeł Dorohucza) na terenie gmin Piaski i Trawniki.

W ramach prac zostaną wykonane otwory badawcze metodami ręcznymi, mechanicznymi (w tym otworów metodą rdzeniową), sondowań statystycznych CPTu i dynamicznych DPL/DPM/SLVT, pobieranie prób gruntów i wody, przeprowadzenie badań hydrogeologicznych, likwidacja otworów wiertniczych, kartowanie geologiczno – inżynierskie, hydrogeologiczne oraz sozologiczne. W ramach prac zostanie wykonanych 1313 otworów badawczych o łącznym metrażu 6740,5 mb, 12 otworów rdzeniowych o łącznym metrażu 166 mb, 648 sondowań statystycznych i dynamicznych o łącznym metrażu 3009,0 mb, pobór prób gruntów, skał i wód podziemnych.

Planowany termin zakończenia prac – 15.04.2020 rok.

INFORMATOR GMINY TRAWNIKI

Uprzejmie informujemy, że wydaliśmy dla Państwa bezpłatny Informator Gminny.

Informator dostępny będzie od dziś (5 marca) w większości sklepów  na terenie Gminy, w Urzędzie Gminy Trawniki oraz u Sołtysów.

W informatorze zamieściliśmy  informacje dotyczące inwestycji w 2019 i na 2020 rok, opisaliśmy sprawy kulturalno-społeczno-sportowe, zamieściliśmy również informacje dotyczące gospodarki odpadami, w tym harmonogram odbioru odpadów.

W informatorze ujęliśmy także najważniejsze telefony do instytucji ważnych dla potrzeb Mieszkańców Gminy Trawniki.

Zapraszamy do lektury naszego Informatora.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w związku z zagrożeniem Coronavirusem (2019-nCoV)
 
 
 
 
W dniu 02.03. 2020r. odbyło się spotkanie w związku z zagrożeniem Coronavirusem (2019-nCoV).
Na spotkaniu Powiatowy Inspektor Sanitarny dr Jan Nowicki przekazał najnowsze informacje dotyczące Coronavirusa.
Link do prezentacji -link
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach. - link do ogłoszenia

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30