****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Deklaracja dostępności

Aktualności

Ogłoszenia

Gmina

Urząd Gminy

Rada Gminy Trawniki

Kontakt

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Odpady komunalne

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Aktualności
Herb element ozdobny

Na prośbę Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety:

Ankieta Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Herb element ozdobny

W ostatnich dniach po terenie gminy Trawniki chodzą przedstawiciele firm namawiających na zakładanie fotowoltaiki.

Dochodzą do nas sygnały, że część przedstawicieli firm informuje Mieszkańców, że współpracują z Urzędem Gminy Trawniki.

Urząd Gminy Trawniki ponownie informuje, że nie współpracuje z żadną firmą oferującą na wolnym rynku sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Na rynku pojawiło się wiele firm świadczących usługi polegające na montażu paneli fotowoltaicznych i paneli słonecznych. Nie wszystkie jednak przekazują rzetelne informacje. Powoływanie się na Urząd Gminy Trawniki w tym zakresie jest nieuprawnione.

Urząd przestrzega przed udostępnianiem swoich danych osobowych i apeluje o rozwagę przy podpisywaniu dokumentów.

Informujemy ponownie,  że z każdym z Mieszkańcem, zakwalifikowanym do projektu realizowanego przez Gminę, będziemy się kontaktować drogą telefoniczną/mailową w celu podpisania umowy finansowej, która będzie określała ogólne warunki realizacji przedsięwzięcia, w tym będzie precyzowała w jaki sposób będą dokonywanie wpłaty zaliczkowe oraz na jaki numer konta Urzędu Gminy trzeba będzie wpłacać pieniądze, stanowiące udział Mieszkańca.

Herb element ozdobny

Herb element ozdobny

Herb element ozdobny

INFORMACJA

DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TRAWNIKACH

Wójt Gminy Trawniki w dniu 1 marca 2021 r. powierzył na okres 6 lat kierowanie jednostką organizacyjną gminy – Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Trawnikach Pani Dr DOROCIE KIEREPKA (Zarządzenie Wójta Gminy Trawniki Nr 0050.24.2021 z dnia 1 marca 2021)

 

Jednocześnie SPZOZ w Trawnikach informuje o uruchomieniu strony internetowej SPZOZ w Trawnikach, która będzie stale aktualizowana

www.spzoztrawniki.pl

SPZOZ Trawniki informuje o kontynuacji od 25 stycznia br. szczepień przeciwko SARS-COV 2. W dalszym ciągu szczepieni są seniorzy w wieku powyżej 70 roku życia i tylko dla tej grupy wiekowej obecnie trwają zapisy. Niezależnie od gotowości wykonywania większej ilości szczepień, SPZOZ w Trawnikach otrzymuje do realizacji szczepień jedynie 30 dawek tygodniowo. Zaszczepionych zostało 150 osób, w tym 60 otrzymało już 2 dawki. W dalszej kolejności (prawdopodobnie od 22 marca) rozpoczną się zapisy osób w wieku powyżej 60 r. ż. o czym będą powiadamiały media.

SP ZOZ Trawniki informuje również o planowanym zatrudnieniu lekarza pediatry, który niepełnym wymiarze godzin w marcu br rozpocznie pracę w Ośrodku

SP ZOZ w Trawnikach zaprasza mieszkańców gminy Trawniki w grupie wiekowej od 55 lat wzwyż na bezpłatne badania słuchu w ramach projektu pn. “Przesiewowa ocena jakości słuchu wśród pacjentów poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości pacjentów w zakresie profilaktyki słuchu i skierowany jest do wszystkich pacjentów w wieku 55+ zarówno objawowych jak i tych zupełnie bezobjawowych. Po szczegółowe informacje prosimy zgłaszać się telefonicznie do przychodni pod nr tel. 58-56-020.

Od 1 marca br. zmianie ulegają zasady udzielania teleporad. Teleporady dostępne będą dla osób od 7 do 64 lat. Zarówno małe dzieci jak i osoby powyżej 65 roku życia będą przyjmowani stacjonarnie bezpośrednio w Ośrodku Zdrowia. Oczywiście, w przypadku zlecenia na wyroby medyczne, recepty, zaświadczenia osoby powyżej 65 roku życia również mogą kontaktować się w formie teleporady. Jest to nadal rekomendowana forma, gdyz ryzyko zakażenia wirusem Sars-Cov 2 jest nadal duże.

Herb element ozdobny

 Wójt Gminy Trawniki

z a p r a s z a

 mieszkańców Gminy Trawniki do skorzystania ze świadczeń gwarantowanych finansowanych w całości z budżetu Gminy Trawniki obejmujących porady specjalistyczne i badania diagnostyczne lekarzy specjalistów: kardiolog, ortopeda, ginekolog, urolog, diabetolog

które przeprowadza się w dniach  od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

zgodnie z załączonym harmonogramem HARMONOGRAM ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Trawniki 2021

po uprzedniej rejestracji telefonicznej  tel. 663 636 999 lub osobistej.

 

 

Wójt Gminy Trawniki

Damian Daniel Baj

 

Świadczeniodawca
NZOZ B.D.M. UNI-MED s.j.

21-010 Łęczna,
ul. Stefanii Pawlak 30
                                                                        

Herb element ozdobny

 

Akcja prowadzona jest do 31 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowych,
w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trawniki w 2021 roku.

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie gminy Trawniki mogą skorzystać
z możliwości dofinansowania do wykonania zabiegu zwierzęcia.

 

Nazwa usługi

Całkowity koszt usługi brutto (zł)

Koszt usługi brutto pokrywany przez Mieszkańca (zł)

Koszt usługi brutto pokrywany przez Gminę (zł)

a)

kastracja psa

100

50

50

b)

kastracja kota

70

35

35

c)

sterylizacja suki

300

150

150

d)

sterylizacja kotki

160

80

80

 

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

  • zamieszkanie na terenie gminy Trawniki,

  • wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – formularza pn. „Wniosek właściciela
    o dofinansowanie do wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota”,

  • okazanie dowodu tożsamości,

  • w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez gminę?

1. Należy wypełnić formularz „Wniosek właściciela o dofinansowanie do wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota”, który dostępny jest w Urzędzie Gminy Trawniki.

2. Wypełniony formularz zostanie przekazany do pracownika Urzędu Gminy Trawniki, celem wstępnej weryfikacji formularza. Wnioskodawca będzie zobowiązany do okazania dowodu tożsamości, natomiast w przypadku gdy zabieg będzie dotyczyć psa – dodatkowo dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie psa.

 3. Z pozytywnie zweryfikowanym w Urzędzie Gminy Trawniki formularzem, udajemy się do przychodni weterynaryjnej wskazanej przez pracownika Urzędu Gminy Trawniki z którą Urząd posiada aktualnie podpisaną umowę. Po wizycie kwalifikacyjnej zostanie ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.

 WAŻNE!
• Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą  być w trakcie cieczki/rui.
• Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
• Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
• Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.
• Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty dostarczane na zabieg i po zabiegu transportowane były
w transporterach.

 

Uwaga: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu) Gmina nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.

Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze).

Jedyne zobowiązanie Gminy Trawniki to 50% dofinansowanie koszu sterylizacji lub kastracji psa/kota.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30