****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Deklaracja dostępności

Aktualności

Ogłoszenia

Gmina

Urząd Gminy

Rada Gminy Trawniki

Kontakt

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Odpady komunalne

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Aktualności
Herb element ozdobny

 

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji "spisz się przez telefon" na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej.

Wystarczy zadzwonić pod numer: 22 279-99-99.

W spisie drogą telefoniczną można brać udział od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

Herb element ozdobny
❤️❤️❤️MIEĆ SERCE ZE STALI❤️❤️❤️ – tym razem to hasło ma odmienne znaczenie!!!
 
Miło nam poinformować, że już w następnym tygodniu zamontujemy takich 5 ❤️❤️❤️❤️❤️ ze stali do zbierania nakrętek przy szkołach Naszej Gminy.
 
Serca staną w pobliżu szkół w Biskupicach, Dorohuczy, Oleśnikach, Siostrzytowie i w Trawnikach.
 
Zapraszamy już teraz wszystkich Mieszkańców Gminy Trawniki do gromadzenia plastikowych nakrętek i stałego włączania się do szlachetnej inicjatywy pomocowej.
Chcemy by środki pozyskane ze zgromadzonych nakrętek lub też same nakrętki trafiały bezpośrednio do potrzebujących pomocy mieszkańców Naszej Gminy lub jako wsparcie organizacji charytatywnych lub akcji pomocy np. na terenie sąsiednich gmin czy też terenie powiatu.
Taka pomoc będzie udzielana komisyjnie i przejrzyście.
 
Już teraz gorąco dziękujemy:
💚 Firmie Usługi Spawalnicze i Hydrauliczne Krzysztof Czaus z Oleśnik za piękne wykonanie wszystkich serc wyłącznie po kosztach zakupu materiału!
💚 Spółce Gminnej Ekotraw za ufundowanie jednego z serc,
💚 Pracownikom UG za działania organizacyjne i montażowe, społecznościom szkół za przyszłą opiekę nad sercami oraz pracownikom OPS za przyszłą organizację pomocy.
❤️WSPÓLNYM DZIAŁANIEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!❤️
 
Już teraz WSTĘPNIE dziękuję Mieszkańcom Gminy Trawniki za stałe włączanie się do tej akcji, akcji która będzie miała wyraz społeczny, charytatywny, ale także i ekologiczny!
 
Herb element ozdobny

 

Poprawa jakości życia Seniorów to jeden z priorytetów naszych działań, dlatego z ogromną przyjemnością mogę już przekazać Państwu informację, że w imieniu Gminy Trawniki, w dniu 22 kwietnia 2021 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, podpisałem umowę  na kwotę 1 009 213,98 zł na realizację projektu Klub Seniora w Gminie Trawniki. Realizatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach natomiast partnerem Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi.

Bardzo gorąco dziękuję Dyrektor GOK w Trawnikach - Pani Julicie Tarnogórskiej-Burak oraz Sekretarzowi Gminy - Panu Dariuszowi Kołodziejczykowi za podjęte działania w celu pozyskania projektu i środków na utworzenie i funkcjonowanie Klubu.

W ramach projektu na okres ponad 2 lat zostanie utworzony Klub Seniora przy GOK w Trawnikach. W ramach funkcjonowania Klubu będą realizowane  zajęcia kulturalne, sportowe, edukacyjne, kulinarne, wokalne, florystyczne, komputerowe, szachowe itp. Grupie 42 „Seniorów” udzielana będzie również pomoc psychologiczna i prawna, świadczone będą także usługi asystenckie. Funkcjonowanie Klubu Seniora pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju nowych umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów współczesnego świata.

W ramach projektu zrealizowane zostanie także sprawy materialne jak remont części pomieszczeń GOK, zakupione zostanie wyposażenie, meble, urządzenia AGD, sprzęt elektroniczny itp.

Co bardzo ważne, wymienione zakupy, remonty oraz realizacja różnorodnych zajęć i działań na rzecz Seniorów nie obciążą budżetu Gminy Trawniki. Koszty będą pokrywane praktycznie w całości w ramach pozyskanych na ten cel środków Unii Europejskiej. 

 

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

Herb element ozdobny

 

 

Zespół Szkół w Trawnikach zaprasza

Więcej informacji na stronie Zespołu Szkół w Trawnikach

 

Herb element ozdobny

 

 

 

 

Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

znajdą Państwo w zakładce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

Herb element ozdobny


Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Herb element ozdobny

Herb element ozdobny

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30