Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Moje przedszkole w Gminie Trawniki”

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn.„Moje przedszkole w Gminie Trawniki” W ZAKRESIE NABORU NA DODATKOWE ZAJĘCIA DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ORAZ NABORU NAUCZYCIELI NA SZKOLENIA

Regulamin na dodatkowe zajęcia.pdf

Załącznik nr 1 Biskupice dla dziecka do Regulaminu rekrutacji zajęcia dodatkowe- Karta zgłoszenia uczestnika projektu-dzieci.docx

 Załącznik nr 1 Oleśniki dla dziecka do Regulaminu rekrutacji zajęcia dodatkowe - Karta zgłoszenia uczestnika projektu-dzieci.docx

Załącznik nr 1 Siostrzytów dla dziecka do Regulaminu rekrutacji zajęcia dodatkowe - Karta zgłoszenia uczestnika projektu-dzieci.docx

Załącznik nr 1 Trawniki dla dziecka do Regulaminu rekrutacji zajęcia dodatkowe- Karta zgłoszenia uczestnika projektu-dzieci.docx

Załącznik nr 2 dla dziecka do Regualminu rektutacji - Deklaracja uczestnictwa w projeckie.docx

 Załącznik nr 3 dla dzieci do Regualminu rektutacji - Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych.docx

Załącznik nr 4 dla dziecka do Regulaminu rekrutacji -Dane monitorujące status uczestnika.docx

 Załącznik nr 5 dla nauczycieli do Regulaminu rekrutacji - Karta zgłoszenia uczestnika projektu-nauczyciele.docx

Załącznik nr 6 dla nauczycieli do Regualminu rektutacji - Deklaracja uczestnictwa w projeckie-nauczyciele.docx

Załącznik nr 7 dla nauczycieli do Regualminu rektutacji - Oświdczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych.docx

Załącznik nr 7A dla nauczycieli do Regulaminu rekrutacji -Dane monitorujące status uczestnika.docx

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Moje przedszkole w Gminie Trawniki” W ZAKRESIE NABORU NA NOWO TWORZONE MIEJSCA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, W TYM TWORZONYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Regulamin.pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - Wniosek rekrutacyjny do przedszkola.docx

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji - Oświadczenie o wielodzietności.docx

Załącznik nr 3 do Regulaminu rektutacji - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.docx

Załącznik nr 4 do Regualminu rektutacji - Deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx

Załącznik nr 5 do Regualminu rektutacji - Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych.docx

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji -Dane monitorujące status uczestnika.docx

 

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30