MODERNIZACJAINFORMACJA DOTYCZĄCA MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH TRAWNIKI ORAZ TRAWNIKI-KOLONIA

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Trawniki dostępne są zmiany wprowadzone przez Starostę Świdnickiego do Ewidencji Gruntów i Budynków, wynikające z przeprowadzonej modernizacji bazy EGIB obejmującej grunty i użytki w miejscowościach Trawniki oraz Trawniki-Kolonia (spotkania w tej sprawie odbywały się w GOK w Trawnikach).

Informujemy również, że zastrzeżenia co do przeprowadzonej modernizacji można składać bezpośrednio do Starosty Świdnickiego. Treść zmian dokonanych przez Starostwo możliwa jest do wglądu w Urzędzie Gminy Trawniki w pokoju nr 15, (w tym również wydruk dla właściciela) po wcześniejszym telefonicznym kontakcie pod nr. tel. 81-5857037 lub 81-5857293

TREŚĆ INFORMACJI PDF