FOTOWOLTAIKAUrząd Gminy Trawniki informuje, że rozpoczęły się inwentaryzacje miejsc montażu fotowoltaik w gospodarstwach domowych zapisanych do projektu na fotowoltaikę.

Inwentaryzację przeprowadza Firma SANITO, która wygrała przetarg i z którą Gmina podpisała umowę. Pracownicy tej Firmy mają udostępnione dane kontaktowe (zgodnie z udzielonymi zgodami) i będą się w sprawach inwentaryzacji kontaktować telefonicznie i umawiać na wizytę.

Pracownicy nie mają prawa żądać żadnych dodatkowych danych kontaktowych, jak również nie mają prawa żądać podpisywania umów czy żądać zaliczek czy innych płatności.

FOTOWOLTAIKA1Umowy organizacyjno-finansowe w sprawie projektu są podpisywane WYŁĄCZNIE w Urzędzie Gminy Trawniki. Pracownicy Urzędu dzwonią i sukcesywnie wzywają kolejne osoby do podpisywania umów. Środki finansowe wynikające z umowy trzeba będzie wpłacać WYŁĄCZNIE na konto podane w umowach z Gminą!!!

Do mieszkańców naszej gminy dzwoni wiele innych firm namawiających do montażu fotowoltaiki. Firmy mają takie prawo działania o ile nie powołują się na współpracę z Gminą/Urzędem Gminy lub nie podszvwaią się pod firmę, która wygrała przetarg.

Jednocześnie przypominamy, że dla osób, które podpisały umowy na kotły, solary, fotowoltaikę i wpłaciły już pieniądze na konto Gminy, czekają w Urzędzie Gminy gotowe do odbioru faktury, które będzie można odliczyć w 2022 roku w rozliczeniu PIT za rok 2021.

TREŚĆ INFORMACJI PDF