Treść Komunikatu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów.