Herb element ozdobny

Uprzejmie informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdniku znajduje się informacja:

"INFORMACJA STAROSTY ŚWIDNICKIEGO Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.2052) informuję, że z dniem 15 marca 2021 r. dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Gmina Trawniki dla obrębów ewidencyjnych: 10-Trawniki i 11-Trawniki Kolonia"