****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Deklaracja dostępności

Aktualności

Ogłoszenia

Gmina

Urząd Gminy

Rada Gminy Trawniki

Kontakt

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Odpady komunalne

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Aktualności
Herb element ozdobny

 

Akcja prowadzona jest do 31 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowych,
w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trawniki w 2021 roku.

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie gminy Trawniki mogą skorzystać
z możliwości dofinansowania do wykonania zabiegu zwierzęcia.

 

Nazwa usługi

Całkowity koszt usługi brutto (zł)

Koszt usługi brutto pokrywany przez Mieszkańca (zł)

Koszt usługi brutto pokrywany przez Gminę (zł)

a)

kastracja psa

100

50

50

b)

kastracja kota

70

35

35

c)

sterylizacja suki

300

150

150

d)

sterylizacja kotki

160

80

80

 

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

  • zamieszkanie na terenie gminy Trawniki,

  • wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – formularza pn. „Wniosek właściciela
    o dofinansowanie do wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota”,

  • okazanie dowodu tożsamości,

  • w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez gminę?

1. Należy wypełnić formularz „Wniosek właściciela o dofinansowanie do wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota”, który dostępny jest w Urzędzie Gminy Trawniki.

2. Wypełniony formularz zostanie przekazany do pracownika Urzędu Gminy Trawniki, celem wstępnej weryfikacji formularza. Wnioskodawca będzie zobowiązany do okazania dowodu tożsamości, natomiast w przypadku gdy zabieg będzie dotyczyć psa – dodatkowo dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie psa.

 3. Z pozytywnie zweryfikowanym w Urzędzie Gminy Trawniki formularzem, udajemy się do przychodni weterynaryjnej wskazanej przez pracownika Urzędu Gminy Trawniki z którą Urząd posiada aktualnie podpisaną umowę. Po wizycie kwalifikacyjnej zostanie ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.

 WAŻNE!
• Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą  być w trakcie cieczki/rui.
• Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
• Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
• Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.
• Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty dostarczane na zabieg i po zabiegu transportowane były
w transporterach.

 

Uwaga: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu) Gmina nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.

Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze).

Jedyne zobowiązanie Gminy Trawniki to 50% dofinansowanie koszu sterylizacji lub kastracji psa/kota.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30