W związku z faktem, że z powodu zarówno skomplikowanych procedur przetargowych jak i sytuacji pandemicznej, przedłużeniu uległy prace nad wyłonieniem Wykonawców instalacji OZE, przedstawiamy bieżącą informację w tym zakresie.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, niewielka część instalacji miała być zrealizowana jeszcze w 2020 roku. Niestety wszystkie procesy uległy wydłużeniu i instalacje OZE będą realizowane w 2021 roku.

 

Dotyczy kotłów na pellet

Informujemy, że po długich procedurach przetargowych wyłoniony został Wykonawca do montażu 88 kotłów na pellet (50 kotłów 15 kW, 27 kotłów 20 kW, 11 kotłów o mocy 25 kW). Umowa za kwotę 1.282.500 zł została podpisana z Firmą Semper Power Sp. z o.o., ul. Główna 5, Krupski Młyn.

Udział finansowy brutto Mieszkańców, zależnie od mocy kotłów, wynosi:

w przypadku kotłów 15 kW – 6.500 zł

w przypadku kotłów 20 kW – 6.900 zł

w przypadku kotłów 25 kW – 7.300 zł

Umowy z Mieszkańcami zostały już podpisane.  Zgodnie z umowami, Mieszkańcy mają wpłacić swój ustalony udział finansowy do końca lutego 2021 roku. Instalacje kotłów już trwają, montowane są kotły Zębiec model AGAT. Wykonawca instaluje kotły po potwierdzeniu przez Urząd Gminy, że Mieszkaniec uregulował  już płatność za swój udział w projekcie. Wstępnie planowane zakończenie montaży wszystkich kotłów wraz z osprzętem to maj/czerwiec bieżącego roku.

 

UWAGA: każdy Mieszkaniec , który wpłaca swój udział finansowy, otrzymuje z Gminy fakturę VAT, którą będzie można odliczyć w rozliczeniu PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Oznacza to, że większość Mieszkańców otrzyma jeszcze 17% zwrot od wpłaconej kwoty - na przykład gdy wpłaci 6.500 zł za kocioł 15 kW, to dodatkowo dostanie zwrot podatku w kwocie 1.105 zł, czyli faktyczny koszt instalacji kotła na pellet wyniesie dla Mieszkańca (o ile będzie miał prawo do zwrotu) 5.395 zł.

Każdy Mieszkaniec otrzymuje pomocniczą broszurę informacyjną na ten temat.

 

Dotyczy kolektorów słonecznych oraz fotowoltaiki

W obecnej chwili trwa procedura wyłaniania Wykonawców instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych. Przed złożeniem ofert do Gminy wpłynęło mnóstwo pytań potencjalnych wykonawców o szczegóły instalacji. W dniu 10 lutego br. nastąpiło otwarcie ofert. Trzy Firmy złożyły ofertę na wykonanie montaży kolektorów słonecznych, siedem Firm złożyło ofertę na  montaż instalacji fotowoltaicznych.

Obecnie co najmniej przez marzec będą trwały działania sprawdzające oraz możliwe ewentualne protesty firm. Jeśli wszystkie procedury zostaną zachowane i nie będzie komplikacji, to umowy pomiędzy Gminą a Wykonawcami zostaną podpisane około końca marca lub w kwietniu. Następnie rozpoczną się montaże u Mieszkańców.

Pomimo, że procedury nie zostały jeszcze zakończone, mamy dobre informacje dla Mieszkańców. Oferowane ceny za montaże instalacji są niższe i tym samym możliwe będzie zmniejszenie udziałów finansowych Mieszkańców.

Mieszkańcy byli informowani pisemnie o planowanym udziale:

za instalację solarną 2 panelową udział Mieszkańca miał wynieść 3.700 złbędzie 3.200 zł

za instalację solarną 3 panelową udział Mieszkańca miał wynieść 4.200 zł – będzie 3.700 zł

za fotowoltaikę 2,68 kW udział Mieszkańca miał wynieść 6.500 zł – będzie 5.500 zł

za fotowoltaikę 3,35 kW udział Mieszkańca miał wynieść 7000 zł będzie 6.000 zł

 

W najbliższym czasie zakwalifikowani do udziału w projekcie Mieszkańcy będą zapraszani do Urzędu w celu podpisania umów organizacyjno-finansowych, w których będą podane szczegóły organizacyjne oraz warunki płatności. Płatność będzie w II ratach. I rata będzie płatna w terminie 30 dni od podpisania umowy i wyniesie około 30% ustalonej kwoty, II rata będzie do zapłacenia w terminie do 14 maja 2021 roku.

Wykonawcy będą realizowali montaże instalacji po pierwsze po sprawdzeniu czy jest taka możliwość oraz po drugie  po potwierdzeniu przez Urząd Gminy, że Mieszkaniec uregulował  już płatność za swój udział w projekcie.

 

O ile nie nastąpią nieprzewidziane okoliczności 146 kolektorów słonecznych oraz 225 fotowoltaik  zostaną zrealizowane do końca listopada br.

Być może wystąpi możliwość montażu dodatkowych fotowoltaik, lecz czy to nastąpi zależy od instytucji finansującej i uzyskania zgód na wykorzystanie środków z oszczędności przetargowych . Na obecną chwilę na listach rezerwowych zapisanych jest około 70 dodatkowych chętnych Mieszkańców – na listach rezerwowych obowiązuje kolejka według daty zapisania się.

 

UWAGA: każdy Mieszkaniec, który wpłaci swój ustalony udział finansowy, otrzyma z Gminy fakturę VAT, którą będzie można odliczyć w rozliczeniu PIT w 2022 roku za rok 2021 w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Oznacza to, że większość Mieszkańców otrzyma jeszcze 17% zwrot od wpłaconej kwoty - na przykład gdy wpłaci 3.700 zł za 2 panelowy kolektor słoneczny,  to dodatkowo dostanie z Urzędu Skarbowego zwrot podatku w kwocie 629 zł, czyli faktyczny koszt instalacji kolektora  wyniesie dla Mieszkańca (o ile będzie miał prawo do zwrotu) 3.071 zł. Każdy Mieszkaniec otrzyma  pomocniczą broszurę informacyjną na ten temat.