Herb element ozdobny

Z ogromną radością informujemy o uzyskaniu przez Gminę Trawniki dużych środków finansowych, z których skorzystają Wszyscy Mieszkańcy naszej Gminy!!!

 

 

W dniu 25 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu pt. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki" w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt dotyczy wymiany wszystkich lamp oświetleniowych na terenie całej Gminy – na terenie wszystkich 11 miejscowości!!!

 obecnie mamy 610 świecących przestarzałych lamp oświetleniowych sodowych, a nawet po części rtęciowych. Nie mamy możliwości sterowania tym oświetleniem.

 projekt jaki napisaliśmy i na który uzyskaliśmy dofinansowanie, to wymiana łącznie 740 lamp (czyli o 130 więcej niż mamy teraz) w technologii LED wraz z modernizacją 47 szaf sterowniczych umożliwiających zdalne sterowanie.

 szacunkowa wartość projektu to 1.681.169 zł, w tym  uzyskamy do 1.161.000  zł dofinansowania,  a dodamy około 500 tys. zł naszych środków. Jednak wkład Gminy zwróci się maksymalnie po 3 latach użytkowania, ponieważ zredukujemy ilość zapotrzebowania na energię o 60-70%.

Inwestycja będzie zrealizowana w 2021 roku i po jej realizacji całkowicie zmieni się jakość oświetlenia w Gminie Trawniki. Dodatkowo, już poza tym projektem, z własnych środków w kilku punktach gminy zrealizujemy dodatkowe oświetlenie – na przykład zamierzamy rozświetlić tak niebezpieczne i użytkowane przez wielu Mieszkańców skrzyżowanie w Pełczynie.

Innym bardzo ważnym dla mnie i z pewnością dla wielu z Mieszkańców efektem, jest efekt ekologiczny. Wymieniając oświetlenie zmniejszymy roczną emisję gazów cieplarnianych o 700 ton, a łącznie z instalacjami fotowoltaiki, solarami i kotłami, zrobimy ogromny krok w kierunku GMINY EKOLOGICZNEJ.

Bardzo, ale to bardzo cieszę się z pozyskanych środków na ten projekt, ponieważ poprawi się komfort i bezpieczeństwo, a także zmniejszymy stałe koszty używania oświetlenia.

 

Z poważaniem

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki