Herb element ozdobny
Uprzejmie informujemy o podpisaniu umowy na wykonanie oświetlenia ulicznego.
Umowa opiewa na kwotę 183.147,00 zł i została podpisana z Firmą TNL Sp. z o.o. z Lublina wyłonioną w drodze przetargu.
W ramach umowy do końca bieżącego roku zostanie wykonanych 8 odcinków oświetleniowych zaplanowanych w uchwale budżetowej na ten rok.
Wszystkie latarnie zostaną wykonane w technologii LED.
Po realizacji zadań lampy zaświecą po dokonaniu odbioru przez PGE.
 
Zostaną wykonane:
- odcinek za torami w Biskupicach (3 latarnie)
- odcinek koło kościoła w Trawnikach (Wygon 4 latarnie)
- Kasztanówka w Trawnikach (kontynuacja 4 latarnie)
- odcinek koło Nicols w Trawnikach (4 latarnie)
- Siostrzytów środkowa droga (7 opraw)
- Pełczyn (3 latarnie)
- Trawniki Kolonia (4 latarnie)
- Struża Kolonia (Agronomówka 2 latarnie, przewierty, szafa).
Warto podkreślić, że aby zrealizować ostateczną fazę wykonania oświetlenia należało przeprowadzić prace przy projektowaniu i uzyskaniu pozwoleń.
Te prace przygotowawcze w tym roku były bardzo trudne i trwały od lutego aż do września czyli aż 8 miesięcy. Za te prace w dużej mierze odpowiedzialny był P. Piotr Wójcik - kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, któremu składam w tym miejscu podziękowanie, za doprowadzenie dokumentacji do finału.
 
Damian Daniel Baj
Wójt Gminy Trawniki