Herb element ozdobny

 

 

 

 

W związku z potencjalnie niebezpieczną sytuacją epidemiczną  w Gminie, uprzejmie informujemy:

 wystąpiła konieczność kwarantanny uczniów i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Oleśnikach. Szkoła w Oleśnikach przeszła na nauczanie zdalne do dnia 30 października br.

 w pozostałych szkołach Gminy, poza dotychczasowymi środkami bezpieczeństwa jak dezynfekcja rąk, dezynfekcja wykładzin, wprowadzamy całkowity zakaz wchodzenia rodziców, opiekunów na teren szkół, jak również mierzenie temperatury na wejściu.
Na najbliższe 2 tygodnie podczas weekendów we wszystkich szkołach pomieszczenia wspólne (wejścia, korytarze, szatnie) będą sterylizowane (ozonowane).

 w związku z nieobecnością lub kwarantanną części pracowników Urzędu Gminy, co najmniej do 31 października br. ponownie ograniczamy wejścia osób do Urzędu – interesanci będą wpuszczani pojedynczo, w reżimie sanitarnym oraz po zdalnym zmierzeniu temperatury. Obsługa będzie realizowana na parterze budynku.

 w Ośrodku Zdrowia w Trawnikach kwarantannie zostało poddanych 2 lekarzy.
W związku z tym mogą wystąpić jeszcze większe utrudnienia w dostępie do teleporad lub świadczeń stacjonarnych niż dotychczas.
W przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o zakażeniu, należy kontaktować się telefonicznie ze służbą zdrowia. Lekarze, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, mają zadanie określać stopień zagrożenia i stanu zdrowia, zależnie od sytuacji kierować na badanie, decydować o izolacji lub izolacji w warunkach domowych, kierować do leczenia w szpitalu lub zlecić przyjazd karetki do pacjenta.

 otrzymaliśmy informację od Firmy UNI-MED świadczącej porady specjalistyczne zakupione przez Gminę na rzecz Mieszkańców, że na chwilę obecną z przyczyn zagrożenia Firma odstępuje na czas nieokreślony od udzielania porad specjalistycznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Trawnikach. Decyzja o wznowieniu porad nastąpi gdy poprawi się sytuacja epidemiczna.

 co najmniej do 31 października (sobota 24.10 oraz sobota 31.10) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dorohuczy będzie nieczynny. Zamknięcie PSZOK może zostać przedłużone zależnie od sytuacji.