****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Deklaracja dostępności

Aktualności

Ogłoszenia

Gmina

Urząd Gminy

Rada Gminy Trawniki

Kontakt

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Odpady komunalne

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Aktualności

 

 

 

 

W dniu 4 sierpnia br. nastąpił odbiór techniczny ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej Biskupice-Trawniki. Inwestycja została zrealizowana we współpracy Powiatu Świdnickiego z Gminą Trawniki. Wartość zrealizowanego odcinka to 919.549,59 zł, w tym środki pozyskane przez Powiat w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 551.729 zł, środki własne Powiatu w kwocie 183.910,29 zł oraz udział Gminy Trawniki w tej inwestycji w kwocie 183.910,30 zł.

Bardzo gorąco dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania inwestycji - Zarządowi Powiatu Świdnickiego, Staroście Łukaszowi Reszka, Wicestaroście Bartłomiejowi Pejo, Radzie Powiatu, Radzie Gminy Trawniki, osobom i firmom biorącym udział w projektowaniu, pracownikom Wydziału Infrastruktury Drogowej Powiatu za bieżący nadzór nad inwestycją.

Uzgodnienia jakie poczyniliśmy i omówiliśmy podczas dzisiejszego odbioru to:

  • - konieczność remontu ostatniego około 90 metrowego odcinka drogi – uzgodniliśmy wspólne sfinansowanie tego odcinka po połowie Powiat i Gmina w celu szybkiego sfinalizowania,
  • - konieczność zmiany oznakowania na wjeździe na drogę od strony przejazdu kolejowego, ustawiony zostanie znak ustąp pierwszeństwa zamiast znaku koniec drogi wewnętrznej,
  • - konieczność poszerzenia prawoskrętu w kierunku Biskupic. Uzgodniliśmy konieczność poszerzenia tego zakrętu – w tym celu na już wyjeżdżonym odcinku ułożona zostanie kostka betonowa.

Gratuluję nam wszystkim, Mieszkańcom Gminy Trawniki i innym Użytkownikom tej inwestycji.

Cieszy również fakt, że Władze Powiatu złożyły w ostatnim czasie do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o środki na wykonanie odcinka drogi powiatowej Ewopole – Wólka Kańska. Ta droga jest ważna dla Naszej Gminy pod kątem rozwoju gospodarczego Gminy, temat tej drogi przewija się od kilkunastu lat. Miejmy nadzieję, że i na tym odcinku będziemy mogli jako Samorządy Gminy i Powiatu wspólnie cieszyć się przyszłą inwestycją.

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

 


 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30