****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

Deklaracja dostępności

Aktualności

Ogłoszenia

Gmina

Urząd Gminy

Rada Gminy Trawniki

Kontakt

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Sport

Odpady komunalne

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Aktualności

30 czerwca, w gminie Trawniki odbyła się sesja absolutoryjna. Radni oceniali sprawozdanie dotyczące stanu gminy za ubiegły rok oraz głosowali nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania Wójtowi gminy Damianowi Danielowi Bajowi.

 

 

-Myślę, że jak Państwo analizowaliście dokument, to tak jak w ubiegłym roku nie było powodów do niepokoju. Sądzę też, że takim pozytywnym elementem, bo to też pokazuje działalność Pana Wójta i Państwa jako radnych, jest wzrost nakładów inwestycyjnych. Korzystamy z naszych środków, ze środków unijnych, ze źródeł krajowych i myślę, że to też ma swoje odzwierciedlenie i w tej części opisowej i w tej części finansowej. – tak o sprawozdaniu ze stanu gminy za ubiegły rok mówił podczas minionej sesji sekretarz gminy Trawniki Dariusz Kołodziejczyk. Dodał również, że warto by z dokumentem zapoznali się wszyscy mieszkańcy gminy Trawniki. Jest on dostępny pod tym linkiem.

Problem na jaki, przy analizie raportu z gminy, zwrócił uwagę Wójt Damian Daniel Baj, to niski przyrost demograficzny. – Tylko gminy przy miastach wykazują dodatni przyrost. U nas niestety. Tutaj mamy dane za 2018, a w 2019 było jeszcze gorzej. Rodzi się sześćdziesiąt parę dzieci, umiera sto kilkanaście osób i jeszcze jest emigracja. Pamiętam czasy jak w gminie było 9 tys 700 mieszkańców, teraz jest ich 8 tys 800. Jest ewidentnie źle. Społeczeństwo się starzeje.– tak podsumował sytuację demograficzną gminy wójt.

Następnym punktem obrad było udzielenie wotum zaufania wójtowi D. Bajowi za 2019 rok. Radni przystąpili do głosowania i jednogłośnie, czyli 14 głosami za przy równoczesnym braku sprzeciwy oraz wstrzymania się od głosu, udzielili wójtowi pełnego poparcia.

Radni ocenili również wójta pod kątem wykonania budżetu w 2019 roku. Zanim jednak przystąpili do głosowania, wójt streścił wydatki i wpływy posiłkując się wcześniej przygotowaną prezentacją multimedialną, w której znalazły się m.in. najważniejsze inwestycje minionego roku.

– Uważam, że ten rok 2019 to było takie w dużej mierze przygotowywanie się do roku 2020, bo wiele działań, które były wykonywane a których nie było widać: mówię o projektach, o dokumentacji, o składanych wnioskach, nabrało życia w roku 2020 i tak naprawdę my część tych działań już przeżywamy.– tymi słowy wójt rozpoczął prezentację. Całość można obejrzeć i wysłuchać pod tym linkiem.

Po raz kolejny wszyscy radni, liczbą 14 głosów, zagłosowali zarówno za pozytywnym rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok jak i za udzieleniem wójtowi absolutorium.Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30