header
Meldunki
Filtr     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 1134
2 Nowe Przepisy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Administrator 1204
3 Zameldowanie na pobyt stały Administrator 1361
4 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 942
5 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 767
6 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Administrator 743
7 Wymeldowanie z pobytu stałego Administrator 754
8 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 674
9 Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 679
10 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego Administrator 680
11 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 645
12 Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały Administrator 666
13 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Administrator 707
14 Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych Administrator 725
15 Wpisanie do rejestru wyborców w części A/B Administrator 729
16 Skreślenie z rejestru wyborców Administrator 653
17 Udostępnienie rejestru wyborców Administrator 642