header
Meldunki
Filtr     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 1432
2 Nowe Przepisy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Administrator 1488
3 Zameldowanie na pobyt stały Administrator 1656
4 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 1253
5 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 1086
6 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Administrator 1096
7 Wymeldowanie z pobytu stałego Administrator 1036
8 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 976
9 Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 953
10 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego Administrator 1031
11 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 967
12 Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały Administrator 997
13 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Administrator 1022
14 Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych Administrator 1041
15 Wpisanie do rejestru wyborców w części A/B Administrator 1044
16 Skreślenie z rejestru wyborców Administrator 938
17 Udostępnienie rejestru wyborców Administrator 899