header
Meldunki
Filtr     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 1107
2 Nowe Przepisy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Administrator 1176
3 Zameldowanie na pobyt stały Administrator 1336
4 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 918
5 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 745
6 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Administrator 722
7 Wymeldowanie z pobytu stałego Administrator 730
8 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 649
9 Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 657
10 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego Administrator 655
11 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 624
12 Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały Administrator 640
13 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Administrator 687
14 Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych Administrator 647
15 Wpisanie do rejestru wyborców w części A/B Administrator 711
16 Skreślenie z rejestru wyborców Administrator 636
17 Udostępnienie rejestru wyborców Administrator 621