header
Meldunki
Filtr     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 1090
2 Nowe Przepisy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Administrator 1156
3 Zameldowanie na pobyt stały Administrator 1316
4 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 902
5 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 728
6 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Administrator 705
7 Wymeldowanie z pobytu stałego Administrator 715
8 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 633
9 Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 641
10 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego Administrator 637
11 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 609
12 Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały Administrator 625
13 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Administrator 672
14 Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych Administrator 635
15 Wpisanie do rejestru wyborców w części A/B Administrator 696
16 Skreślenie z rejestru wyborców Administrator 621
17 Udostępnienie rejestru wyborców Administrator 608