header
Meldunki
Filtr     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 1209
2 Nowe Przepisy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Administrator 1279
3 Zameldowanie na pobyt stały Administrator 1449
4 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 1030
5 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 853
6 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Administrator 836
7 Wymeldowanie z pobytu stałego Administrator 830
8 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 754
9 Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 754
10 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego Administrator 778
11 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 730
12 Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały Administrator 751
13 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Administrator 800
14 Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych Administrator 809
15 Wpisanie do rejestru wyborców w części A/B Administrator 812
16 Skreślenie z rejestru wyborców Administrator 741
17 Udostępnienie rejestru wyborców Administrator 705