header
Meldunki
Filtr     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 1390
2 Nowe Przepisy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Administrator 1445
3 Zameldowanie na pobyt stały Administrator 1618
4 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 1223
5 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 1055
6 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Administrator 1063
7 Wymeldowanie z pobytu stałego Administrator 1003
8 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 949
9 Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 918
10 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego Administrator 996
11 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 938
12 Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały Administrator 963
13 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Administrator 995
14 Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych Administrator 1010
15 Wpisanie do rejestru wyborców w części A/B Administrator 1016
16 Skreślenie z rejestru wyborców Administrator 904
17 Udostępnienie rejestru wyborców Administrator 863