header
Meldunki
Filtr     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 1173
2 Nowe Przepisy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Administrator 1244
3 Zameldowanie na pobyt stały Administrator 1410
4 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 984
5 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 806
6 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Administrator 783
7 Wymeldowanie z pobytu stałego Administrator 796
8 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 718
9 Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 717
10 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego Administrator 719
11 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 677
12 Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały Administrator 696
13 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Administrator 744
14 Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych Administrator 761
15 Wpisanie do rejestru wyborców w części A/B Administrator 763
16 Skreślenie z rejestru wyborców Administrator 688
17 Udostępnienie rejestru wyborców Administrator 674