header
Meldunki
Filtr     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 1359
2 Nowe Przepisy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Administrator 1415
3 Zameldowanie na pobyt stały Administrator 1583
4 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 1191
5 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 1025
6 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Administrator 1032
7 Wymeldowanie z pobytu stałego Administrator 972
8 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 917
9 Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 889
10 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego Administrator 966
11 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 913
12 Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały Administrator 938
13 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Administrator 966
14 Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych Administrator 985
15 Wpisanie do rejestru wyborców w części A/B Administrator 990
16 Skreślenie z rejestru wyborców Administrator 881
17 Udostępnienie rejestru wyborców Administrator 839