header
Meldunki
Filtr     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 1272
2 Nowe Przepisy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Administrator 1341
3 Zameldowanie na pobyt stały Administrator 1513
4 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 1105
5 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy Administrator 932
6 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Administrator 926
7 Wymeldowanie z pobytu stałego Administrator 900
8 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Administrator 829
9 Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 817
10 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego Administrator 872
11 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Administrator 805
12 Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały Administrator 823
13 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Administrator 876
14 Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych Administrator 900
15 Wpisanie do rejestru wyborców w części A/B Administrator 902
16 Skreślenie z rejestru wyborców Administrator 814
17 Udostępnienie rejestru wyborców Administrator 770