Portal Mikroporady upowszechniania specjalistyczną wiedzę, bezpłatne wzorów dokumentów, regulaminy, instrukcje a co najważniejsze udziela bezpłatnie porad w formie odpowiedzi na pytania zadane przez mikro przedsiębiorców  i w ten sposób uzyskać możliwość rozwiązania problemu.   

Dostęp do bezpłatnych porad

 
              https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta

 

 

 

https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html