Po naciśnięciu poniższego linku będzie można wpisać tytuł (tu proszę wpisać za który miesiąc np opłata za odpady za miesiąc lipiec 2013r) , należność do przelewu/wpłaty i wydrukować.

Formularz przelewu/wpłaty - opłata za odpady