PUNKT

KONSULTACYJNY

DLA OSÓB I RODZIN

Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 

Budynek dawnego Ośrodka Zdrowia

w Trawnikach /wejście od strony NICOLSA/, Tel. /81/ 58 57 192

 

DYŻURY PEŁNIĄ:

 

1.Instruktor terapii uzależnień -

w godzinach 1200 - 1730 ,

- w każdy czwartek tygodnia /dni

powszednie/;

 

2.Psycholog - w godzinach 900 – 1200.

- w każdą środę tygodnia /dni

powszednie/.