Gminny Informator

TUTAJ ZNADZIESZ POMOC – NADUŻYWANIE NARKOTYKÓW

 • Przychodnia Leczenia Uzależnień

ul. Karłowicza 1 w lublinie

tel. 81 532-29-79

 • Stowarzyszenie STOP - pomoc dla osób w sytuacji kryzysowej i ofiar przemocy w rodzinie.
  ul. Towarowa 19,

tel. 81 748-38-89

 • Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
  Oddział Wojewódzki
  Świetlica Terapeutyczna
  20-820 Lublin ul. Zakładowa 11 a
  tel. 81 744-30-61 w. 238

 • Poradnia Leczenia Uzależnień Lekowych
  20-105 Lublin ul. Wyszyńskiego 4
  tel. 81 532-29-79

 • Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR "
  20-080 Lublin ul. Niecała 5
  tel. 81 743-79-06

 • Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
  20-950 Lublin ul. Kleeberga 12 a
  skr . poczt. 381
  tel. 81 748-23-35, 747-74-53

 • Stowarzyszenie "NOWE ŻYCIE"
  20-015 Lublin ul. Środkowa 13/65
  tel. 81 532-26-98

 • Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
  24-100 Puławy al. Królewska 9/8
  tel. 81 886-42-35

 • Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień " MONAR "
  24-100 Puławy ul. Kowalskiego 2
  tel. 81 886-42-36

 • Punkt Konsultacyjny dla Rodzin z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie

21-044 Trawniki (Dawny Ośrodek Zdrowia –wejście od strony NIKOLSA)

Tel. 81 585-91-92

 • Miejskie Centrum Profilaktyki

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii

21-040 Świdnik, ul. C. K. Norwida 2, Tel. 81 468 -77-96