Ogłoszenie o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 października 2018 10:02
Wielkość czcionki

Ogłoszenie o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - link