Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 października 2017 12:37
Wielkość czcionki

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - link