Aktualności

KOMUNIKAT

W związku z coraz liczniej pojawiającymi się zakażeniami KORONAWIRUSEM

uprzejmie prosi się mieszkańców
o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Trawniki
i w instytucjach publicznych znajdujących się na terenie gminy do niezbędnego minimum.

Prosimy o kontaktowanie się i załatwianie spraw drogą elektroniczną i telefoniczną:

pozostałe numery kontaktowe dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Trawniki.

Ponadto zaleca się ograniczenie kontaktów z innymi osobami do minimum oraz stosowanie się do innych zakazów, np. nie uczestniczenia w większych zgromadzeniach.

W przypadku podejrzenia zakażenia należy dzwonić pod numer Infolinii NFZ 800 190 590

Informacje dostępne są na stronie: www.gov.pl/koronawirus


Trawniki, 11.03.2020 r.

KOMUNIKAT KORONAWIRUS

W związku z dynamiczną sytuacją i podjętymi na szczeblu rządowym decyzjami, informuję, że szkoły w Gminie Trawniki będą w dniach 12-13 marca (czwartek, piątek) pracowały w systemie awaryjnym - to jest nie będzie zajęć lekcyjnych, jednak dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, dla których Rodzic nie zdąży zapewnić opieki, będzie sprawowana opieka nauczycieli. W związku z niewiadomą co do ilości dzieci, nie będą w tych dniach czynne stołówki ani świadczone wyżywienie.

Od 16 marca do 25 marca zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej praca przedszkoli i szkół zostaje zawieszona i dzieci nie będą uczęszczały do tych placówek. Ministerstwo apeluje jednocześnie, aby w czasie gdy nie będzie zajęć lekcyjnych dopilnować by dzieci, młodzież nie organizowała w tym czasie masowych spotkań, zabaw itp.

Ograniczeniu podlega również praca Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach, gdzie odwołane zostaną zbiorowe zajęcia dla dzieci. Praca bibliotek również ulegnie ograniczeniu.

Jednocześnie informuję, że przyjęta przez Sejm specjalna specustawa wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni na opiekę nad dziećmi do lat 8. Nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. Wystarczy oświadczenie, które znajduje się na stronie ministerstwa Zdrowia (druk ZUS Z-15 A). Zasiłek opiekuńczy należy się zarówno mamie jak i tacie. Będzie wypłacany jednak tylko jednej osobie i będzie wypłacany z budżetu państwa. Takie oświadczenia będzie można przedkładać swoim pracodawcom gdy nie będzie możliwości świadczyć osobiście opieki nad dzieckiem do 8 roku życia.

Jednocześnie, pomimo, że ustawowo zakazane zostały jedynie imprezy masowe, które z definicji ustawowej oznaczają duże zgromadzenia ludzi, bardzo proszę o analizę dotyczącą organizacji własnych prywatnych imprez okolicznościowych – o rezygnację, ograniczenie zakresu lub przesunięcie w czasie.

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

Informacja

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamia, że na terenie Gminy Trawniki prowadzone będą roboty geologiczne dla sporządzenia dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrologicznej określającej warunki hydrologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięcia mogącym negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w ramach koncepcji programowej dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku: Piaski (koniec obwodnicy) – Dorohusk z wyłączeniem obwodnicy Chełma”, część 1- odcinek nr 1: Piaski (koniec obwodnicy) – Dorohucza (węzeł Dorohucza) na terenie gmin Piaski i Trawniki.

W ramach prac zostaną wykonane otwory badawcze metodami ręcznymi, mechanicznymi (w tym otworów metodą rdzeniową), sondowań statystycznych CPTu i dynamicznych DPL/DPM/SLVT, pobieranie prób gruntów i wody, przeprowadzenie badań hydrogeologicznych, likwidacja otworów wiertniczych, kartowanie geologiczno – inżynierskie, hydrogeologiczne oraz sozologiczne. W ramach prac zostanie wykonanych 1313 otworów badawczych o łącznym metrażu 6740,5 mb, 12 otworów rdzeniowych o łącznym metrażu 166 mb, 648 sondowań statystycznych i dynamicznych o łącznym metrażu 3009,0 mb, pobór prób gruntów, skał i wód podziemnych.

Planowany termin zakończenia prac – 15.04.2020 rok.

INFORMATOR GMINY TRAWNIKI

Uprzejmie informujemy, że wydaliśmy dla Państwa bezpłatny Informator Gminny.

Informator dostępny będzie od dziś (5 marca) w większości sklepów  na terenie Gminy, w Urzędzie Gminy Trawniki oraz u Sołtysów.

W informatorze zamieściliśmy  informacje dotyczące inwestycji w 2019 i na 2020 rok, opisaliśmy sprawy kulturalno-społeczno-sportowe, zamieściliśmy również informacje dotyczące gospodarki odpadami, w tym harmonogram odbioru odpadów.

W informatorze ujęliśmy także najważniejsze telefony do instytucji ważnych dla potrzeb Mieszkańców Gminy Trawniki.

Zapraszamy do lektury naszego Informatora.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…