Ogłoszenia

 

Wójt Gminy Trawniki ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Trawniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. - ogłoszenie

PROFILAKTYKA PO LUBELSKU- ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU

 Strona internetowa OPS

Regionalny System Ostrzegania

Więcej informacji

Informacja dotycząca wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2017/2018