Aktualności

Szanowni Państwo, pomimo ograniczeń dostępności i zmniejszenia liczby pracowników, codziennie wykonujemy w Urzędzie szereg spraw i przypisanych do stanowisk obowiązków, w tym oczywiście spraw związanych z zagrożeniem które niesie koronawirus.

Na co dzień jestem w kontakcie z instytucjami i służbami, ze Starostą, który kieruje Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, z Inspekcją Sanitarną, Policją. Stale jestem w kontakcie z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach oraz dyrektorami szkół z terenu gminy. Pracownicy OPS czuwają nad zapewnieniem terminowej wypłaty świadczeń oraz weryfikują przy udziale Sołtysów, potrzebę pomocy dla starszych osób, którym nie ma kto pomóc z rodziny lub sąsiedztwa w zakupie i dostarczeniu podstawowych artykułów żywności i higieny. Dyrektorzy wraz z nauczycielami obecnie opracowują i już przekazują poprzez strony szkół oraz emaile treści nauczania dla uczniów. Najdalej do końca tego tygodnia zostaną wypracowane zasady pracy z uczniami, bo przerwa w stacjonarnym działaniu szkół będzie dłuższa. Pracownicy, lekarze i pielęgniarki obu Ośrodków Zdrowia pracują z dużym poświęceniem, udzielane są teleporady, wystawiane e-recepty, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia udzielane są porady stacjonarnie.

Dziękuję wszystkim, którzy stosują się do ograniczeń i zaleceń przekazywanych przez media. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego aby życie gminy przebiegało możliwie normalnie, w tym pracownikom usług i handlu. Oczywiście proszę się stosować do zasad dostępu określonych przez te miejsca usług lub handlu, między innymi stosowne odległości, limitowanie osób, odkażanie rąk itp.
W tym miejscu specjalny apel dotycz
ący listonoszy - oni muszą codziennie wychodzić w teren i dostarczać przesyłki oraz emerytury. Zachowujmy się poważnie, listonosz ma prawo pozostawić na odległość przesyłkę, nie narzekajmy na to!!!. KTO JESZCZE NIE MA PROSZĘ POSTARAĆ SIĘ O ZAŁOŻENIE SKRZYNKI POCZTOWEJ - to jest obowiązek, który do tej pory nie był egzekwowany ale w tej sytuacji jest taka konieczność. Za chwilę może nie być komu dostarczać przesyłek - to są pracownicy, podobnie jak sprzedawcy na pierwszej linii zagrożenia. USZANUJMY TO!!!

Apeluję do osób, którzy wrócili lub będą za chwilę wracać zza granicy do stosowania się do decyzji SANEPIDU o zastosowaniu kwarantanny przez 14 dni i unikaniu kontaktów z innymi ludźmi, w tym z rodziną. Przypominamy, że nie dostosowanie się do takiej decyzji grozi wysokimi karami, Policja może wręczać też mandaty do 5000 zł. W przypadku gdy osoby, które powróciły zza granicy nie będą się stosować do decyzji SANEPIDU (każdy kto wrócił po 15 marca ma wydaną taką decyzję), ważna będzie rola społeczna najpierw z uświadamianiem zagrożenia, lecz niestety jak nie poskutkuje to łącznie z zawiadamianiem Policji o takich sytuacjach.
Krótko mówi
ąc, w poważnych sytuacjach proszę o powiadamianie Policji o nieprzestrzeganiu kwarantanny dla dobra całej naszej Społeczności.

Jeżeli w Waszym otoczeniu są osoby samotne, chore, niepełnosprawne, którym nie ma kto zrobić zakupów podstawowych środków żywności, kontaktujcie się z naszym OPS 81 5856047 w celu weryfikacji potrzeb takiej osoby i organizacji takich zakupów. OPS weryfikuje także potrzeby osób, które są objęte decyzją o kwarantannie i gdy nie ma możliwości pomocy rodzinnej lub sąsiedzkiej uruchomi niezbędne procedury. Jednak w pierwszym rzędzie osobom starszym lub w kwarantannie pomaga rodzina lub sąsiedzi, którzy mogą w sposób bezpieczny podstawiać zakupy bez kontaktu z osobami. W przypadku gdy byłaby ogłoszona kwarantanna zbiorowa (na obecną chwilę na terenie gminy nie ma takiej zbiorowej kwarantanny) zgodnie z instrukcjami ministerialnymi do akcji dostarczania żywności mają wkroczyć służby zewnętrzne, w tym OSP w systemie KSRG, WOT czy Policja.

Proszę Rodziców, byście pilnowali dzieci w ograniczaniu kontaktów, w tym niestety z dziadkami (dzieci mogą zakażać bezobjawowo), abyście zapewniali jednak także ruch na świeżym powietrzu, koło domów lub poprzez wyjścia w pola lub do lasu. Jednocześnie pilnujcie Państwo aby dzieci odrabiały zadania i czytały treści przekazywane przez szkoły bo przerwa w zwykłej pracy szkół może potrwać znacznie dłużej.

Proszę także o ostrzeganie zwłaszcza osób starszych o uczulenie na telefony od obcych osób podszywających się czy to pod krewnych czy to dzwoniących na przykład w celu zaproponowania szczepionki, jakichś środków odkażających itp. To są wyłudzenia. Należy także uczulać na obce osoby chcące wejść do domu pojawiają się informacje o próbach kradzieży pod pozorem odkażania domów.

Wójt Gminy Trawniki

Damian Daniel BajW związku z koniecznością zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanym tym wirusem z dniem 17 marca 2020 roku Wójt Gminy Trawniki informuje o zamknięciu targowiska w Trawnikach.

Wójt Gminy Milejów również informuje o zamknięciu targowiska Milejów-Osada

do odwołania

Trawniki, 16-03-2020 r.

KOMUNIKAT 2

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY TRAWNIKI

I OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRAWNIKACH

ODWOŁANIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY OŚRODKÓW ZDROWIA

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SPÓŁKI EKOTRAW

 

Od 16 marca br. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia zagrożenia epidemicznego, zaostrzeniu ulega dostęp do budynków Urzędu Gminy Trawniki oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach.

Osoby będą wpuszczane do Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej jedynie w bardzo ważnych nie cierpiących zwłoki sprawach, po uprzednim dopytaniu przez pracownika jaki jest cel wizyty.

Ma to oczywiście związek z sytuacją epidemiczną oraz troską o bezpieczeństwo mieszkańców, w tym także pracowników instytucji i ich rodzin, a także ma związek z nieobecnością części pracowników.

Odpowiednie ogłoszenia o zasadach dostępu i kontaktu zostały zamieszczone na stronach www.trawniki.pl oraz www.opstrawniki.pl

Zgodnie z nakazami Ministerstwa Zdrowia zmianie ulega także praca Ośrodków Zdrowia, które obecnie działają głównie poprzez kontakt telefoniczny i teleporady.
Zgodnie z przepisami jakikolwiek Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem
nie może udawać się po poradę do przychodni ogólnej czy zwykłego szpitala. Procedury nakazują skontaktowanie się takiej osoby na stosowną infolinię lub do SANEPIDU. KONTAKT ALARMOWY POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIDNIKU 516 052 0231, 516 052 228

Kontakt Ośrodek Zdrowia w Trawnikach – 81 5856010, 81 5856020

Kontakt Ośrodek Zdrowia w Biskupicach - 815859026

Zmianie ulega również działanie Sołtysów, którzy również muszą ograniczyć bezpośredni kontakt z Mieszkańcami. Dlatego prosimy w najbliższych tygodniach o wpłacanie podatków czy też opłat za śmieci na konta Urzędu.

UWAGA: w przypadku niewielkich opóźnień w opłaceniu podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne za I kwartał w terminie do 15 marca br. nie zostaną naliczone odsetki. Numery kont podane są na stronie Urzędu, na nakazach płatniczych, na informacji o wysokości opłaty śmieciowej oraz w niedawno przekazanym informatorze gminnym.

W związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dania 12 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz 423), informujemy, że tracą ważność wszystkie wezwania Wójta Gminy Trawniki do stawienia się osób do kwalifikacji wojskowej w okresie od 31 marca do 02 kwietnia br.

Zmianie ulega również praca Spółki gminnej EKOTRAW. Nieczynna będzie kasa. Aby nie zalegać w opłatach, proszę dzwonić i podawać stan licznika na nr 81 58 59 029

Awaria wodociąg – 607 055 729, 695 864 246,

Awaria kanalizacja – 607 055 729, 603 401 647

Ponownie apelujemy o załatwianie spraw telefonicznie, mailowo lub przez EPUAP:

KONTAKTY - URZĄD GMINY TRAWNIKI:

telefon do kancelarii urzędu: (81) 58 56 018

ePUAP:/h3c9ttj84i/skrytka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakty na poszczególne stanowiska:

http://trawniki.pl/index.php/urzd-gminy/pracownicy-i-telefony (podane są także w gazetowym wydaniu informatora gminnego).

KONTAKTY – OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRAWNIKACH:


 - telefonicznie: tel/81 582-11-87 lub 81 585-60-47; pracownicy socjalni: 517-820-890, 517-820-478; asystent rodziny: 507-393-070.
-  za pomocą e-mail:
- świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- pomoc społeczna:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- asystent rodziny:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- księgowość:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- kierownik:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
drogą elektroniczną (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP – Profil Zaufany, bankowości elektronicznej) można składać wnioski na: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku gdy w kwarantannie będą osoby starsze, którym nie ma kto z rodziny robić zakupów podstawowych środków do życia, schemat działania będzie następujący: Jeśli SANEPID wyznaczy takie osoby do kwarantanny, to przekaże listę takich osób w kwarantannie do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek w porozumieniu z Urzędem Gminy, Policją zorganizuje poprzez pracowników, OSP, WOT, dostawę podstawowych zakupów do tych osób z zachowaniem bezpieczeństwa. Podstawowym jednak działaniem wobec osób starszych, które powinny ograniczyć kontakt z innymi osobami, jest pomoc rodzin lub sąsiadów, z zachowaniem podstawowych środków ostrożności – mycie rąk, pozostawianie zakupów w bezpiecznej odległości.

Powyższe działania są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…