Aktualności
Herb element ozdobny

W związku z decyzją Premiera i przepisami o obowiązkowym wprowadzeniu pracy zdalnej w administracji, informuję, że do 4 grudnia br. wprowadzam dalsze ograniczenia w pracy Urzędu Gminy Trawniki.

 

Stacjonarnie będą nadal załatwiane najważniejsze sprawy z Urzędu Stanu Cywilnego (skrócone akty urodzenia, zgonu lub małżeństwa), z Ewidencji (meldunki, dowody osobiste), rejestracja i zmiany w działalności gospodarczej (CEIDG).  Obsługa tych spraw będzie pojedyncza, wyłącznie na parterze Urzędu.

W pozostałych sprawach należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub pisemnie na kontakty podane na stronie Urzędu Gminy, drogą mailową lub listownie. Korespondencję bezpośrednią należy wrzucać do skrzynki podawczej Urzędu usytuowanej na zewnątrz budynku. Może się także zdarzyć, że nie będzie w danym dniu merytorycznego pracownika do załatwienia sprawy, jak również terminy załatwiania spraw mogą ulec wydłużeniu.

Również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy (PSZOK) będzie nadal nieczynny do odwołania.

Poza wyżej wymienionymi najważniejszymi sprawami jakie będziemy załatwiać na bieżąco, codziennie czuwamy nad prawidłowym funkcjonowaniem spraw w Gminie. Kontrolujemy przebieg trwających inwestycji, przygotowujemy akty prawne, prowadzimy niezbędną dokumentację i załatwianie spraw korespondencyjnie, czuwamy nad księgowością Gminy oraz prowadzimy prace nad kształtem budżetu na 2021 rok.  Również w kontakcie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trawnikach czekamy na sygnały na temat bieżących potrzeb pomocy, w tym w ramach programu „Pomoc dla Seniora” dla osób powyżej 70 roku życia.

Z powodu kwarantann  oraz wprowadzenia pracy zdalnej (naprzemiennej), w Urzędzie będzie bardzo ograniczona liczba pracowników.

Tym samym, prosimy o odłożenie załatwiania mniej ważnych spraw na późniejszy okres lub załatwianie tych spraw drogą korespondencyjną.

Przepraszam Państwa za wprowadzone utrudnienia. Są one związane z koniecznością wdrożenia zaostrzonych przepisów w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

Wykaz numerów telefonu oraz e-mail do urzędników Urzędu Gminy Trawniki

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

Herb element ozdobny

 

OGRANICZENIA W PRACY OŚRODKA ZDROWIA W TRAWNIKACH

 

 W dniu 29 października br.  otrzymaliśmy od Kierownika SPZOZ w Trawnikach informację o chorobie lub kwarantannie trzech lekarzy tego Ośrodka.

Obecnie w Ośrodku pozostał tylko jeden lekarz udzielający  od godz. 14.30 teleporad lub w części przypadków przyjęć stacjonarnych. Od godzin porannych (od 7.00) do popołudniowych (do 18.00) w Ośrodku będą pracowały pielęgniarki wykonujące nadal ustalone zadania.

W obecnym czasie nie ma możliwości zatrudnienia w Ośrodku innych lekarzy na krótkotrwałe umowy w celu zastąpienia nieobecnych (brak lekarzy na obecnym rynku pracy).

Otrzymaliśmy informację, że sytuacja taka może potrwać około 2 tygodni.

W związku z powyższym Ośrodek Zdrowia w Trawnikach informuje o ograniczeniu ilości udzielanych teleporad i przyjęć stacjonarnych.

Kontakt tel.  do Ośrodka w Trawnikach

(tel. czynne w godz. 7.30 – 18.00)

81 58 56 010

81 58 56 020

Herb element ozdobny

 

 

  Z ogromną satysfakcją informuję o ukończeniu modernizacji drogi gminnej koło niedawno ocieplonego przedszkola w Trawnikach.

Udało się!!! Udało się przeprowadzić prace projektowe, pozyskać zewnętrzne środki  finansowe na ten cel, przeprowadzić przetarg i wyłonić solidnego Wykonawcę oraz przeprowadzić cały proces inwestycyjny!!!

W ramach inwestycji modernizacji drogi wykonaliśmy:

 • chodnik na całym odcinku drogi gminnej oraz poszerzony parking przy przedszkolu (ponad 1200m2);
 • kilkanaście wjazdów i podejść do wszystkich domów usytuowanych przy drodze;
 • wykonaliśmy dwa spowalniacze oraz wyniesione przejście drogowe, aby dla bezpieczeństwa Naszych najmniejszych Mieszkańców na stałe spowolnić ruch samochodowy na tej drodze;
 • wykonaliśmy bardzo solidną jezdnię, gdzie zastosowaliśmy siatkę wzmacniającą oraz aż 3 warstwy asfaltu, wzmocniliśmy pobocza, ustawiliśmy oznakowania, wykonaliśmy prace ziemne.

Tak solidne wykonanie tej modernizacji nie byłoby możliwe bez pozyskania środków zewnętrznych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Bardzo cieszę się z tej modernizacji drogi usytuowanej w centrum Trawnik, ponieważ jest to jedna z głównych dróg gminnych, przy której mieści się największe przedszkole gminne, szkoła średnia, jak również droga ta służy bardzo wielu Mieszkańcom. Zostało jeszcze do wykonania zakończenie chodnika przy drodze wojewódzkiej, której nie mogliśmy ująć w projekcie. W następnych latach dobudujemy także miejsca parkingowe przy przedszkolu. 

Gorąco dziękuję Pani Ewie Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za życzliwość i przyznanie tej pomocy. Dziękuję Firmie wykonującej pracę PRDM z Zamościa oraz Podwykonawcy Panu Rafałowi Sokołowi (Firma RAFPOL), który realizował chodniki na całej długości drogi. Dziękuję Pracownikom Urzędu za pracę w okresie przygotowania dokumentacji, składania wniosku o przyznanie środków, jak również bieżącą pieczę nad właściwym przebiegiem prac. Dziękuję także Radzie Gminy Trawniki za decyzję o przeznaczeniu środków finansowych Gminy na tę ważną inwestycję.

Mam nadzieję, że tak solidnie  wykonana droga będzie przez długie lata  służyła naszym Mieszkańcom!!!

 

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

 

Herb element ozdobny

Uczniu! Rozwiąż zadanie konkursowe i poznaj nowe słówka w języku angielskim związane z pracą rolników, zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi i innymi zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

Pierwszych dwudziestu uczniów, którzy nadeślą poprawne rozwiązanie zadania konkursowego, otrzyma atrakcyjne nagrody!

 Cel konkursu:

 • rozwijanie spostrzegawczości u dzieci;
 • poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym, który trwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i dotyczy ponad 1,5 miliona gospodarstw rolnych w całej Polsce,
 • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci.

 

Do wygrania atrakcyjne nagrody!:

 • gry logiczne
 • świnki skarbonki
 • kredki
 • puzzle
 • i wiele innych

 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 01.09.2020-30.11.2020 r.

 Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” – Zadanie konkursowe

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” – Regulamin

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…