Aktualności

          Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie odpadów:

          Jedną z ważnych spraw jakie zostały ujęte w Wytycznych jest sposób postępowania z odpadami wytworzonymi przez osoby zdrowe:

  • - odpady powinny być segregowane i wrzucane nadal do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
  • - maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE.
  • Również osoby objęte obowiązkową kwarantanną segregują odpady w taki sam sposób.

        Pozostałą treść Wytycznych przedstawiamy w załączeniu, zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi.- link

Ruszyła 10. edycja Programu Stypendialnego Horyzonty.

Do 17 maja młodzi ludzie z całej Polski mogą ubiegać się o stypendia przyznawane przez Fundację EFC we współpracy z Fundacją Rodziny Staraków, dzięki którym będą mogli uczyć się w najbardziej wyjątkowych szkołach średnich w kraju.

Zarządzenie 0050.22.2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Trawniki - link

Zarządzenie nr 120.5.2020
Wójta Gminy Trawniki
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Trawniki poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów

W związku z epidemią koronawirusa, Polski Czerwony Krzyż informuje, że nastąpi ograniczenie odbioru pojemników z ubraniami. Zwracamy się z prośbą o zminimalizowanie ilości oddawanej odzieży do pojemników PCK ustawionych na terenie Gminy Trawniki. Prosimy o zastosowanie się do powyższej prośby.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…