Aktualności

Informacja o tymczasowym zamknięciu

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dorohuczy

UWAGA!!!! Burze z gradem - 3 stopnia

ZAPROSZENIE

do udziału w konkursie Potraw Regionalnych Online o nagrodę Wójta Gminy Trawniki

aby podtrzymywać tradycję naszej Zaciery nawet w czasach obostrzeń, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym, szczegóły na stronie Organizatora: www.goktrawniki.pl

Raport o stanie gminy za 2019 - link

Kolonie dla dzieci rolników 

Urząd Marszałkowski rozpoczyna nabór zgłoszeń na usuwanie azbestu. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem Urzędu Gminy Trawniki !

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XIV/100/2020 Rady Gminy Trawniki w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 2558 ).

Informacja o tymczasowym zamknięciu

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

w Dorohuczy

Informacja

Urząd Gminy Trawniki uprzejmie przypomina, że 15 maja br. odbędzie się zbieranie Eletrośmieci na terenie Gminy Trawniki, w czasie której mieszkańcy gminy będą mogli pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ww. sprzęt należy wystawić, tak jak odpady komunalne.

Przypomnienie terminów odbioru odpadów komunalnych wg miejscowości: link

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30