Aktualności

Urząd Gminy Trawniki uprzejmie informuje, że w dniu 11 lipca 2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest otarty od godziny 9:00 do godziny 13:00

30 czerwca, w gminie Trawniki odbyła się sesja absolutoryjna. Radni oceniali sprawozdanie dotyczące stanu gminy za ubiegły rok oraz głosowali nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania Wójtowi gminy Damianowi Danielowi Bajowi.

 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

LGD "DOLINA GIEŁCZWI" informacje o planowanych naborach wniosków

Informacja o tymczasowym zamknięciu

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dorohuczy

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…