Ogłoszenia

 Stawka i termin składania wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego - link

 

Wakacyjna wojewódzka akcja honorowego oddawania krwi

 

 Stypendia socjalne

 

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach- link

 

Ogłoszenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trawniki,wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 lipca 2018r. do 8 sierpnia 2018r.w godzinach pracy urzędu. - link