Aktualności
Herb element ozdobny

 

11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, płynący z setek gardeł i serc. W akcji „Niepodległa do Hymnu” zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa” wzięło udział prawie 1000 podmiotów, które zorganizowały wspólne śpiewanie na 6 kontynentach.

Równie uroczyście i licznie było w zeszłym roku – śpiewaliśmy wspólnie od Bałtyku po szczyty gór, w malutkich wsiach i największych metropoliach, w kraju i za granicą miliony Polaków i przyjaciół Polski znów połączyło się w jedną, biało-czerwoną rodzinę. 

 

Herb element ozdobny

W związku z decyzją Premiera i przepisami o obowiązkowym wprowadzeniu pracy zdalnej w administracji, informuję, że do 4 grudnia br. wprowadzam dalsze ograniczenia w pracy Urzędu Gminy Trawniki.

 

Stacjonarnie będą nadal załatwiane najważniejsze sprawy z Urzędu Stanu Cywilnego (skrócone akty urodzenia, zgonu lub małżeństwa), z Ewidencji (meldunki, dowody osobiste), rejestracja i zmiany w działalności gospodarczej (CEIDG).  Obsługa tych spraw będzie pojedyncza, wyłącznie na parterze Urzędu.

W pozostałych sprawach należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub pisemnie na kontakty podane na stronie Urzędu Gminy, drogą mailową lub listownie. Korespondencję bezpośrednią należy wrzucać do skrzynki podawczej Urzędu usytuowanej na zewnątrz budynku. Może się także zdarzyć, że nie będzie w danym dniu merytorycznego pracownika do załatwienia sprawy, jak również terminy załatwiania spraw mogą ulec wydłużeniu.

Również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy (PSZOK) będzie nadal nieczynny do odwołania.

Poza wyżej wymienionymi najważniejszymi sprawami jakie będziemy załatwiać na bieżąco, codziennie czuwamy nad prawidłowym funkcjonowaniem spraw w Gminie. Kontrolujemy przebieg trwających inwestycji, przygotowujemy akty prawne, prowadzimy niezbędną dokumentację i załatwianie spraw korespondencyjnie, czuwamy nad księgowością Gminy oraz prowadzimy prace nad kształtem budżetu na 2021 rok.  Również w kontakcie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trawnikach czekamy na sygnały na temat bieżących potrzeb pomocy, w tym w ramach programu „Pomoc dla Seniora” dla osób powyżej 70 roku życia.

Z powodu kwarantann  oraz wprowadzenia pracy zdalnej (naprzemiennej), w Urzędzie będzie bardzo ograniczona liczba pracowników.

Tym samym, prosimy o odłożenie załatwiania mniej ważnych spraw na późniejszy okres lub załatwianie tych spraw drogą korespondencyjną.

Przepraszam Państwa za wprowadzone utrudnienia. Są one związane z koniecznością wdrożenia zaostrzonych przepisów w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

Wykaz numerów telefonu oraz e-mail do urzędników Urzędu Gminy Trawniki

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

Herb element ozdobny

 

OGRANICZENIA W PRACY OŚRODKA ZDROWIA W TRAWNIKACH

 

 W dniu 29 października br.  otrzymaliśmy od Kierownika SPZOZ w Trawnikach informację o chorobie lub kwarantannie trzech lekarzy tego Ośrodka.

Obecnie w Ośrodku pozostał tylko jeden lekarz udzielający  od godz. 14.30 teleporad lub w części przypadków przyjęć stacjonarnych. Od godzin porannych (od 7.00) do popołudniowych (do 18.00) w Ośrodku będą pracowały pielęgniarki wykonujące nadal ustalone zadania.

W obecnym czasie nie ma możliwości zatrudnienia w Ośrodku innych lekarzy na krótkotrwałe umowy w celu zastąpienia nieobecnych (brak lekarzy na obecnym rynku pracy).

Otrzymaliśmy informację, że sytuacja taka może potrwać około 2 tygodni.

W związku z powyższym Ośrodek Zdrowia w Trawnikach informuje o ograniczeniu ilości udzielanych teleporad i przyjęć stacjonarnych.

Kontakt tel.  do Ośrodka w Trawnikach

(tel. czynne w godz. 7.30 – 18.00)

81 58 56 010

81 58 56 020

Herb element ozdobny

 

 

  Z ogromną satysfakcją informuję o ukończeniu modernizacji drogi gminnej koło niedawno ocieplonego przedszkola w Trawnikach.

Udało się!!! Udało się przeprowadzić prace projektowe, pozyskać zewnętrzne środki  finansowe na ten cel, przeprowadzić przetarg i wyłonić solidnego Wykonawcę oraz przeprowadzić cały proces inwestycyjny!!!

W ramach inwestycji modernizacji drogi wykonaliśmy:

 • chodnik na całym odcinku drogi gminnej oraz poszerzony parking przy przedszkolu (ponad 1200m2);
 • kilkanaście wjazdów i podejść do wszystkich domów usytuowanych przy drodze;
 • wykonaliśmy dwa spowalniacze oraz wyniesione przejście drogowe, aby dla bezpieczeństwa Naszych najmniejszych Mieszkańców na stałe spowolnić ruch samochodowy na tej drodze;
 • wykonaliśmy bardzo solidną jezdnię, gdzie zastosowaliśmy siatkę wzmacniającą oraz aż 3 warstwy asfaltu, wzmocniliśmy pobocza, ustawiliśmy oznakowania, wykonaliśmy prace ziemne.

Tak solidne wykonanie tej modernizacji nie byłoby możliwe bez pozyskania środków zewnętrznych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Bardzo cieszę się z tej modernizacji drogi usytuowanej w centrum Trawnik, ponieważ jest to jedna z głównych dróg gminnych, przy której mieści się największe przedszkole gminne, szkoła średnia, jak również droga ta służy bardzo wielu Mieszkańcom. Zostało jeszcze do wykonania zakończenie chodnika przy drodze wojewódzkiej, której nie mogliśmy ująć w projekcie. W następnych latach dobudujemy także miejsca parkingowe przy przedszkolu. 

Gorąco dziękuję Pani Ewie Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za życzliwość i przyznanie tej pomocy. Dziękuję Firmie wykonującej pracę PRDM z Zamościa oraz Podwykonawcy Panu Rafałowi Sokołowi (Firma RAFPOL), który realizował chodniki na całej długości drogi. Dziękuję Pracownikom Urzędu za pracę w okresie przygotowania dokumentacji, składania wniosku o przyznanie środków, jak również bieżącą pieczę nad właściwym przebiegiem prac. Dziękuję także Radzie Gminy Trawniki za decyzję o przeznaczeniu środków finansowych Gminy na tę ważną inwestycję.

Mam nadzieję, że tak solidnie  wykonana droga będzie przez długie lata  służyła naszym Mieszkańcom!!!

 

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

 

Herb element ozdobny

Uczniu! Rozwiąż zadanie konkursowe i poznaj nowe słówka w języku angielskim związane z pracą rolników, zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi i innymi zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

Pierwszych dwudziestu uczniów, którzy nadeślą poprawne rozwiązanie zadania konkursowego, otrzyma atrakcyjne nagrody!

 Cel konkursu:

 • rozwijanie spostrzegawczości u dzieci;
 • poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym, który trwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i dotyczy ponad 1,5 miliona gospodarstw rolnych w całej Polsce,
 • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci.

 

Do wygrania atrakcyjne nagrody!:

 • gry logiczne
 • świnki skarbonki
 • kredki
 • puzzle
 • i wiele innych

 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 01.09.2020-30.11.2020 r.

 Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” – Zadanie konkursowe

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” – Regulamin

Herb element ozdobny
Uprzejmie informujemy o podpisaniu umowy na wykonanie oświetlenia ulicznego.
Umowa opiewa na kwotę 183.147,00 zł i została podpisana z Firmą TNL Sp. z o.o. z Lublina wyłonioną w drodze przetargu.
W ramach umowy do końca bieżącego roku zostanie wykonanych 8 odcinków oświetleniowych zaplanowanych w uchwale budżetowej na ten rok.
Wszystkie latarnie zostaną wykonane w technologii LED.
Po realizacji zadań lampy zaświecą po dokonaniu odbioru przez PGE.
 
Zostaną wykonane:
- odcinek za torami w Biskupicach (3 latarnie)
- odcinek koło kościoła w Trawnikach (Wygon 4 latarnie)
- Kasztanówka w Trawnikach (kontynuacja 4 latarnie)
- odcinek koło Nicols w Trawnikach (4 latarnie)
- Siostrzytów środkowa droga (7 opraw)
- Pełczyn (3 latarnie)
- Trawniki Kolonia (4 latarnie)
- Struża Kolonia (Agronomówka 2 latarnie, przewierty, szafa).
Warto podkreślić, że aby zrealizować ostateczną fazę wykonania oświetlenia należało przeprowadzić prace przy projektowaniu i uzyskaniu pozwoleń.
Te prace przygotowawcze w tym roku były bardzo trudne i trwały od lutego aż do września czyli aż 8 miesięcy. Za te prace w dużej mierze odpowiedzialny był P. Piotr Wójcik - kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, któremu składam w tym miejscu podziękowanie, za doprowadzenie dokumentacji do finału.
 
Damian Daniel Baj
Wójt Gminy Trawniki
 

 
Herb element ozdobny

Ogłoszenie o działaniu w formie zamkniętej EKOTRAW od 26.10.2020 rok

 

Herb element ozdobny

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 października 2020 r. brałem udział w konferencji (w trybie online)  zorganizowanej przez Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Jednym z zamierzeń w ramach planowanej budowy CPK jest budowa wielu połączeń kolejowych w kraju, w tym linii kolejowej nr 54 relacji Trawniki-Zamość.

Informacje przekazane podczas konferencji i kolejność działań:

 • CPK w ramach przetargu ma wyłonić wykonawcę strategicznego studium lokalizacyjnego i studium wykonalności wraz z rozwijanym później wariantem inwestorskim,
 • następnie prace pójdą w kierunku uzyskiwania decyzji środowiskowych oraz szczegółowego ustalenia lokalizacji linii kolejowej.

Jak przedstawiono na konferencji na części etapów prac planistycznych prowadzone będą konsultacje z mieszkańcami gminy oraz samorządem. Centralny Port Komunikacyjny planuje prace planistyczne oraz wykonawcze do 2034 roku.

Zarówno podczas konferencji 20 października jak również pisemnie w marcu br. jako władza wykonawcza Gminy, przedstawiłem wstępne stanowisko w imieniu Gminy, Mieszkańców co do przedstawionych wstępnie wariantów przebiegu linii kolejowej przez teren Naszej Gminy.

Jednym z najważniejszych celów, jakie widzę w przebiegu tej planowanej linii jest szansa na uzyskanie przez Mieszkańców Oleśnik i okolic dostępu kolejowego do Świdnika i Lublina, jak również widzę szansę na wzrost znaczenia Trawnik jako ważnego punktu na mapie kolejowej Polski.

Pisemnie w marcu oraz ustnie na konferencji wyraziłem, iż wstępne przedstawiony przez CPK pomarańczowy wariant przebiegu jest zbyt inwazyjny dla Trawnik i zwłaszcza dla Oleśnik (wariant pomarańczowy przebiegał przez centrum Oleśnik w pobliżu kościoła) oraz zaproponowaliśmy alternatywne wstępne przebiegi:

-  jeden idący po śladzie torowiska Elewatora i omijający Oleśniki w pobliżu cmentarza (od strony południowej)

- drugi wariant linii rozpoczynający się za przejściem w kierunku Oleśnik i omijającym Oleśniki od strony północno-wschodniej.

Pomimo, że sprawa jest niepewna w realizacji i odległa w czasie przedstawiam Państwu niniejsze informacje. Konsultacje z Mieszkańcami oraz ustalenia szczegółowe w przyszłości będzie realizowała Firma wybrana przez Centralny Port Komunikacyjny.

W załączeniu przedstawiamy Państwu pismo wystosowane z Urzędu Gminy w tej sprawie w ramach konsultacji ogólnych w marcu br. oraz mapkę z wstępnymi wariantami przebiegu linii kolejowej na terenie gminy, przedstawionymi przez CPK na konferencji w dniu 20 października br..

 Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

 

Mapa przedstawiająca przebieg inwestycji

Kliknij, aby zobaczyć całą treść pisma.

Mapa przedstawiająca przebieg inwestycji

Herb element ozdobny

 

 

 

 

 

Informujemy, że jest możliwość dostarczenia lekarstw do mieszkańców przebywających na obowiązkowej kwarantannie, którym nie ma kto pomóc z rodziny lub sąsiadów:

Jak to zrobić:

Należy skontaktować się z:

- APTEKA POD KASZTANAMI TRAWNIKI 529a nr tel. 607 234 455

lub

- APTEKA NOWA TRAWNIKI koło NICOLS tel. 81 585 61 32

 

Podczas rozmowy telefonicznej należy podać numer recepty, PESEL oraz uzgodnić zapłatę za zakup lekarstw (przelew bankowy lub inna zapłata do uzgodnienia z apteką)

Po realizacji płatności Apteka skontaktuje się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Trawnikach, następnie wyznaczony pracownik dostarczy lekarstwa pod wskazany przez Aptekę adres.
(uwaga lekarstwa będą dostarczane pod dom nie do domu)

 

Dodatkowo informujemy także, że istnieje możliwość zamawiania telefonicznego zakupów żywności - na obecną chwilę chęć  dowożenia bezpośrednio do domów wyraziły następujące podmioty:

 

SKLEP  LEWIATAN  TRAWNIKI

Tel. kom. 782-424-494

Tel. 81 58-56-876

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamówienia na zakupy przyjmowane są również w soboty

 

GARMAŻERKA TRAWNICZANKA

zamówienia należy składać do godziny 14:00

tel. kom. 605-520-160

 

SKLEP Nr 4 SHP w OLEŚNIKACH (KOŁO STADIONU)

Wyłącznie dla mieszkańców Oleśnik mających problem z samodzielnymi zakupami

Zamówienia należy składać do 12.00.  (dostarczanie uzgadniane ze osobą sprzedającą)

Tel. 81 58-58-103

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30