SZKOLENIE Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu dla zakresu „Rozwijanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania 19.2, PROW 2014-2020


 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”


TERMIN: 16 maja 2018 r., godz. 9.00 – 14.00


MIEJSCE SZKOLENIA: Miejskie Centrum Kultury w Piaskach ul. Lubelska 22, parter – sala klubowa


PLAN SZKOLENIA:


9.00 – 11.00 – Blok I

Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy


  • Omówienie formularza i instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej na rozwijanie działalności gospodarczej;

  • Omówienie załączników do formularza wniosku o przyznanie pomocy.


11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa;


11.30 – 14.00 – Blok II

Zasady prawidłowego sporządzania biznesplanu – załącznika do wniosku o przyznanie pomocy


  • Czym jest biznesplan i czemu ma służyć?

  • Cele przygotowania biznesplanu;

  • Struktura biznesplanu;

  • Praca warsztatowa nad opracowaniem wybranych aspektów opisowych biznesplanu.


Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…