Zawiadomienie Starosty Świdnickiego o rozpoczętym naborze wniosków na usunięcie azbestu w 2018r.