Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy.

 

Informacja dot. wniosków na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach informuje, że:

- od dnia 1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2017/2018 dotyczący świadczeń rodzinnych. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres świadczeniowy przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

- świadczenia rodzinne przyznaje się i wypłaca na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 listopada jednego roku, do dnia 31 października roku następnego;

- świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia 2017 r. – wypłacone będą do dnia 30 listopada 2017 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2017 r. wypłacone będą do dnia 31 grudnia 2017 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2017 r. – wypłacone będą do ostatniego dnia lutego 2018 r.

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach, w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub telefonicznie: 81 582 11 87 lub 81 585 60 47 wew. 605.

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Trawniki.

Więcej…

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…