Zawiadomienie: Starosta Świdnicki zawiadamia o możliwości bezpłatnego usuwania starych pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych - link